Werkfit door ontwikkeling vaardigheden

André van der EventuinBlogartikelen, OntwikkelingLeave a Comment

Werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen en dat biedt kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden. Maar ook al zijn er op het moment veel vacatures, werkzoekenden passen lang niet altijd op de functie-eisen van vandaag. Door functie-eisen te vertalen naar functievaardigheden wordt zichtbaar welke werknemersvaardigheden voor een bepaalde functie van belang zijn. Door werkzoekenden te helpen in de ontwikkeling van hun werknemersvaardigheden wordt zichtbaar welk arbeidsvermogen zij hebben en welke functies daarbij horen.

Door werknemersvaardigheden te ontwikkelen, krijgen mensen weer regie over hun toekomst en verkleinen ze de afstand tot de arbeidsmarkt. Met een extra en effectieve bemiddeling kan ook deze groep werkzoekenden weer aan de slag en bijdragen aan meer maatschappelijke en economische groei.

Diagnose, matching en ontwikkeling op basis van functie- en werknemersvaardigheden realiseert u met de software en kennis van Matchcare.

Share this Post

Download brochure SZeebra

Competentie gerichte ondersteuning

Matchcare ondersteunt gemeente zowel bij het verleiden en activeren van werknemers als van werkgevers. Met SZeebra ondersteunen we casemanagers en bemiddelaars bij de volgende activiteiten:

Inzicht in openstaande SROI vacatures
 • Analyse vacatures en benodigde competenties
 • Levert: vacatures en gevraagde competentieprofielen
Inzicht in competenties van klanten
 • Op basis van een bestandsanalyse worden passende competentieprofielen aangeboden per klant
 • Klanten worden versterkt en intensief begeleid op veerkracht
 • Levert: klanten met het gevraagde competentieprofiel
Voorstellen kandidaten bij werkgevers.
 • Werkgevers kunnen zelf pre selecties maken op basis van competenties
 • Klanten worden persoonlijk voorgesteld
 • Arbeidsovereenkomst garantie en ondersteuning door gemeente
 • Levert: uitstroom en vervulde SROI vacatures
Vervolgstappen: meten, bijsturen en vieren van succes
 • Monitoren plaatsingsresultaten o Evalueren tips en tops van het project
 • Levert: opstart voor de volgende vacatures, aanvullende SROI afspraken

Tijdens Perspectief Op Werk projecten staan de gemeente en haar klanten centraal. Met de kennis van de arbeidsmarkt en competenties van klanten wordt de begeleiding en bemiddeling doelmatiger en gaan meer mensen aan het werk.

Share this Post

Meer weten over wat SZeebra voor u kan betekenen?

Het SZeebra Platform voorziet in de behoefte aan een excellente diagnose van het klantenbestand binnen het Sociaal Domein. Een goed inzicht geeft meer houvast in de regie over de klanten en uiteindelijk matching van de klanten op vacatures.

Meer over SZeebra
 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *