Teamontwikkeling als basis
voor groei en performance verbetering

‘Samen sta je sterk’ is een waarheid die staat als een huis.
Bij veel organisaties wordt dan ook terecht ingezet op samenwerken binnen teams.

Wij geloven dat samenwerking en teamperformance versterkt wordt door aandacht te geven aan de ontwikkeling van een team. Een groep mensen bij elkaar zetten is makkelijk, maar als een team samen werken vergt extra inspanningen en meestal flinke stappen. Wat maakt dat jullie een team zijn? Wie of wat voor soort team willen jullie zijn? Bewustwording zien wij als een belangrijke eerste stap. Vervolgens zetten wij in op samen verder groeien: “Wat heeft het team of individueel teamlid nodig om bij het gewenste doel te komen?”, om vervolgens concreet doelen te realiseren.  

Op deze pagina lees je meer over teamontwikkeling, groei in performance en mooie praktijk casussen, en welke mogelijkheden die biedt voor het realiseren van high performance binnen jouw team of organisatie.

Neem contact met mij op over teamontwikkeling
High Performance Teamtraining “teamwork begint bij jezelf’
Lees meer over deze High Performance Teamtraining
Wist u dat…

In HR praktijk waardevolle bijdragen te lezen zijn van Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. Zij betoogt dat ‘Strategisch talentmanagement gaat weliswaar om kennis en kunde maar vooral om het karakter’.

Binnen onze training team DNA staat juist dit ‘karakter’ centraal. Weet jij welke teamrollen oververtegenwoordigd zijn in jouw team? Welke ontbreken? Wat drijft de individuele teamleden tot het realiseren van jullie teamdoel? Ga samen op ontdekking uit.

In de media

"Wij gaan een wezenlijke bijdrage leveren aan het samenbrengen en versterken van talent binnen teams"

High performen met een team. Misja Baks en Gerd-Jan Poortman vertellen over de samenwerking van Matchcare en WE BY ME.

Lees het interview

Sneakpreview Teamtraining bij Akzonobel

Op 11 januari 2018 organiseerde Matchcare in Teambase Akzonobel een sneak-preview van haar high performance teamtraining ‘Teamwork begint bij jezelf’. ‘Aan boord’ passeerden diverse elementen van high performance de revue die we tijdens de training verder vertalen naar organisatiecontext.

Een terugblik