Scroll Top
regiobarometer

Handen en voeten geven aan Macro Doelmatigheid

Lodewijk Asscher gaat leidinggeven aan de Taskforce Doelmatigheid. De opgestelde samenwerkingsafspraken tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven over doelmatigheid uit 2018 zijn toe aan evaluatie en revisie, aldus Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Een nieuwe, goede stap in een ontwikkeling die vijf jaar geleden is ingezet. 

De noodzaak voor de taskforce bleek recent uit het nieuwsbericht dat “Ons werkpakket is verdubbeld ten opzichte van vijf jaar geleden en er is veel uitstroom de komende tijd van ervaren collega’s die met pensioen gaan“, aldus Koen Bogers, ceo van Stedin, de grootste netbeheerder in Nederland in december. “We hebben zes- tot achtduizend extra technici nodig.” We kijken derhalve uit naar de inzichten van deze taskforce over macro-doelmatigheid, inzichten die onder andere via (onze) slimme tools doorsijpelen naar de praktijk.

Wat is de werkwijze Macro Doelmatigheid?

Deze is voor het eerst door de SBB opgesteld in 2018 en geformuleerd als: ‘Met de Werkwijze Doelmatigheid nemen beroepsonderwijs en bedrijfsleven de regie en verantwoordelijkheid voor een doelmatig onderwijsaanbod..’. De gehele visie wordt stap voor stap uitgelegd in deze infographic. Naast SBB zijn partijen als MBO Raad, Matchcare,  en natuurlijk de onderwijsinstellingen betrokken in de realisatie van de doelstelling. Ieder op hun eigen wijze, eigen niveau en vanuit een eigen invalshoek. Een doelstelling die ook enkel vanuit het collectief kan worden verwezenlijkt.

Zorgplicht Arbeidsmarktperspectief

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is een zeskoppig monster, dat enkel vanuit verschillende disciplines en op verschillende niveaus kan worden getackeld. We zijn blij dat SBB op macroniveau kijkt naar de doelstelling en processen. Wij als Matchcare richten ons op de praktijk binnen de onderwijsinstellingen, dit met onze RegioBarometer. Zo wordt met de RegioBarometer inzichtelijk wat of er voldoende werk is voor een opleiding, dit zowel regionaal maar ook bovenregionaal.

Ook is er direct zicht op het aantal werkgevers dat vraag heeft naar de opleiding, en zichtbaar welke dit zijn regionaal.  Op deze wijze kunnen er al veel vragen beantwoord worden in het kader van de Zorgplicht Arbeidsmarktperspectief. Op dit moment zijn er als meerdere ROC’s die gebruik maken van de RegioBarometer en worden nu ook de eerste stappen gezet in de richting van het VO – onderwijs.

Ook voor Leven Lang Ontwikkelen

De RegioBarometer wordt zo geconfigureerd dat deze aansluit bij de het werkveld van de betreffende onderwijsinstelling, ook voor specifieke inzichten in het kader van LLO . Concreet betekent dit voor onderwijs directies dat ze inzicht krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen in de regio:

  • Arbeidsmarktontwikkelingen in de regio, aantal vacatures per sector, vakgebied, onderwijsrichting etc.
  • De belangrijkste gevraagde 21e -eeuwse vaardigheden en vakvaardigheden per beroep tot op Crebo-nummer niveau
  • Soft skills en persoonlijkheidskenmerken worden tot op profieldeel gepresenteerd, maar ook de meest gevraagde ‘digital skills’

Inzichten die bruikbaar zijn voor het onderwijs om doelmatig onderwijs vorm te geven en om invulling te geven aan Leven Lang Ontwikkelen. De informatie voor onderwijs directies, docenten, loopbaanbegeleiders en studenten is altijd actueel en wordt helder en concreet gepresenteerd.

Eenvoudig instappen

Nog een softwaresysteem, is de implementatie niet ontzettend kostbaar en ingewikkeld? Nee, samen met Matchcare is een instelling binnen enkele weken operationeel. Wij hebben ook voor jouw regio de benodigde data nu al verzameld en geanalyseerd. De Regiobarometer voldoet aan alle AVG eisen en is een SAAS-oplossing.

Met onze tools brengen we de Werkwijze Doelmatigheid in de praktijk. Dit doen we graag met zoveel mogelijk MBO en VO-instellingen, zodat data nog beter ingezet kan worden om de aansluiting tussen de arbeidsmarkt én het onderwijs te verbeteren. Interesse? Neem dan contact op met Nico Sekeris of Henk Adam

Privacy Instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.