Talentontwikkeling- en management onder unieke omstandigheden

Jeroen WeversBlogartikelenLeave a Comment

Een uitdagende praktijkcase uit de zeilwereld: (toekomstige) zeiltalent, the next generation Volvo Ocean Racers .

Succes is a journey, not a destination

Bij Matchcare houden we ons met twee zaken bezig: talent versterken en talent managen. Individuen helpen we hun talent te ontwikkelen en organisaties ondersteunen we bij het in goede banen leiden van talent. Zowel voor individuen als organisaties betekent dit dat het gemakkelijker wordt om bewust beslissingen te nemen over talent, men neemt meer regie over eigen talent en talent wordt hiermee continu en gericht ontwikkeld. Als medewerker is het belangrijk continu te reflecteren op wie je bent, wat je wilt en wat je kunt op ieder moment in je loopbaan. Voor organisaties is het belangrijk talent op effectieve wijze te managen, zodat de juiste mensen de juiste dingen blijven doen en ze steeds beter gaan doen binnen de organisatie.

Wij mogen ons de komende jaren bezighouden met talentontwikkeling- en management van de toptalenten van team ROST: toekomstig Volvo Ocean Race deelnemers. Een professioneel zeezeiler die meedoet aan de Volvo Ocean Race werkt vanuit eigen persoonlijkheid, individueel talent, en een persoonlijke trigger, naar een doel toe. Dit doet hij alleen niet alleen, maar binnen een team van professioneel zeezeilers, waarbij je gezamenlijk een doel voor ogen hebt: het winnen van de Volvo Ocean Race. Het team is op haar beurt onderdeel van een overkoepelende organisatie die eigen strategische doelen hanteert en het talent op de boot managet. Kortom: of je nou waarde toevoegt vanachter je bureau óf een zeilboot, je krijgt in je loopbaan met dezelfde soort zaken te maken, zoals: focus, discipline, privé-werkbalans, talent, doelen, communicatie, kennis en vaardigheden en doorzettingsvermogen. Op dit moment wordt het talent van de individuele teamplayers van Volvo Ocean Race 2017-2018 op de proef gesteld. Daarnaast moeten ze bewijzen dat ze als team succesvol functioneren, want samen bereik je meer dan alleen! Elke dag weer zijn de teamleden bezig hun talent te versterken en daarbij is het team afhankelijk van een goed staaltje talent management, waardoor het potentieel aan boord optimaal wordt benut. Succes is a journey, not a destination. Uiteindelijk bepaalt de reis vaak natuurlijk wel wie als eerste het gewenste doel bereikt – zeker in de Volvo Ocean race!

Talentontwikkeling: je talent versterken en centraal zetten

‘Je talent continu ontwikkelen’, wat houdt dat nou precies in? Het betekent dat je continu reflecteert op wie je bent, wat je wilt en wat je kunt op een bepaald moment, zodat je bewust beslissingen kunt nemen in je loopbaan en de juiste stappen zet richting het juiste doel. Omdat je wereld om ons heen continu in beweging is, vraag- en aanbod op de arbeidsmarkt verandert en organisaties mee-veranderen, is het slim om je als individu deze drie vragen te blijven stellen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Zo kun je bijtijds bijsturen richting je doel en weet je zeker dat je de juiste dingen blijft doen en deze steeds beter doet! Kortom: je bent op die manier continu bezig je talent te versterken, waardoor dit steeds meer centraal gaat staan in je werk en leven.
Doe je mee aan de Volvo Ocean Race en zeil je de wereld rond in 11 legs? Dan is het extra belangrijk om te weten wie jij bent en wat je wilt: wat is voor jou persoonlijk de trigger om mee te doen aan de Volvo Ocean Race? En welk doel houd je hierbij voor ogen? Alleen als je dit helder hebt voor jezelf kun je high-performen en waarde toevoegen aan het gezamenlijke doel, iedere dag weer. Als je weet wie je bent en wat je wilt, ga je gerichter aan de slag met het versterken van je kennis en vaardigheden, zodat je ook een steeds beter idee krijgt van wat je kunt. Dit is niet alleen voor jou van belang, zodat je weet wat jou toegevoegde waarde is, maar ook voor je teamleden en de overkoepelende organisatie. Zo weten zij ook waarvoor ze jou kunnen inzetten op de boot. Binnen een team heeft iedereen zijn eigen taak en verantwoordelijkheden. Dat weet je van elkaar en je moet er op kunnen vertrouwen dat ieder zijn taak goed zal doen. Samen werken in een team begint dus bij je zelf, doe eerst je eigen werk 100% en vertrouw je team dat ze dat ook doen en kunnen. Om de Volvo Ocean race 2017-2018 te winnen dien je niet alleen naar je eigen talent te kijken, maar ook naar dat van je teamleden, zodat je elkaar te alle tijden perfect aanvult. Pas hierna begint het teamwork om tot high performance te komen door anticiperen en het samen voegen van talent kom je tot high performance.

Hoe Matchcare ondersteunt

Matchcare ondersteunt bij talentontwikkeling met een speciaal samengesteld productpakket dat bestaat uit online tools, advies & begeleiding en trainingen. Aan de hand hiervan kan de medewerker een brug slaan tussen de eigen persoonlijkheid, motivatie, vaardigheden én het team en de organisatie, op ieder moment in zijn loopbaan.
Het resultaat: bewuster beslissingen nemen, regie over de loopbaan (stimuleren) en versterking van talent voor meer toegevoegde waarde op drie niveaus: individueel, team en organisatie.

Talent management: talent in goede banen leiden

Talent management is een van de belangrijkste onderwerpen binnen een organisaties. Het betekent dat je als organisatie het juiste talent binnenhoudt, uitbreidt en benut, wat resulteert in een duurzaam aantrekkelijke werkomgeving, waar medewerkers met plezier aan hun eigen én organisatiedoelen werken. Oftewel: je zet als organisatie bewust in op het vergroten en optimaal benutten van de aanwezige kennis en kunde – het talent – van medewerkers.
Op de zeilboot werkt het net zo: wordt ieders individuele (zeil)talent optimaal benut en ontwikkel je hun vaardigheden en capaciteiten op zo’n manier dat deze bijdragen aan de strategische doelstellingen – het winnen van de Volvo Ocean Race? Dan levert dit het individu, maar ook het team en de organisatie als geheel veel voordeel op. Er spelen dezelfde vragen als binnen iedere andere organisatie: beschikken we over het talent dat we nodig hebben, zo ja, hoe benutten we de vaardigheden en capaciteiten die we in huis hebben optimaal? Voor de Volvo Ocean Race verzamel je eerst het juiste talent binnen een team. De volgende stap is om dit talent ook op middellange termijn te behouden en te blijven ontwikkelen, steeds met het oog op: het winnen van de volgende Volvo Ocean Race. Het management pakt hierin een coachende – de teamleden worden gestimuleerd om zelf de regie in handen te nemen met betrekking tot hun talentontwikkeling. Het is hiervoor essentieel dat het management ieders ieders verantwoordelijkheden helder communiceert.
Na het creëren van een team, waarbij ieder zijn talent 100% of meer kan in zetten, komt de derde fase: steeds maar weer willen verbeteren. In de zeilwereld heet dit de ‘storming fase’. Net als binnen ieder ander team ga je nu de discussie met elkaar aan over de gezamenlijke activiteiten richting het gezamenlijke doel. Bestaande ideeën worden nog eens onder de loep genomen en nieuwe gekke ideeën worden getest. Als management begeleid je dit soort processen, zodat ieder vanuit zijn talent en motivatie de juiste dingen steeds beter doet. In het zeilen betekent dit vooral ‘steeds harder gaan’.

Hoe Matchcare ondersteunt

Matchcare ondersteunt bij talentmanagement met een speciaal samengesteld productpakket dat bestaat uit online tools, advies & begeleiding en trainingen.
Het resultaat: De manager kan beter de vertaalslag maken tussen organisatiedoelstellingen en de individuele wensen en ontwikkelmogelijkheden van individuen. Het resultaat: versterking van verantwoordelijkheid, het vergroten van zelfredzaamheid, bewust kunnen sturen en beslissingen nemen.

Share this Post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *