Medewerkers van Frion, die als gevolg van een reorganisatie mobiliteitskandidaat waren geworden werden door Matchcare begeleid naar ander werk buiten de organisatie. Liesbeth Doorakkers, transitiemanager tijdens deze reorganisatie, vertelt over de succesvolle begeleiding.

Ander en duurzaam werk vinden

“Het doel was collega’s díe kennis en vaardigheden aan te reiken om ander en duurzaam werk vinden. En daarnaast hen te begeleiden bij afscheid nemen van je werk bij Frion. Door bewust stil te staan bij de gebeurtenis en de emoties die dit losmaken zodat je verder kunt en komt. Om dit te bewerkstelligen hebben we in overleg met Matchcare gekozen voor het 6-maanden Van Werk naar Werk-traject. Alle collega’s die betrokken waren bij de reorganisatie konden daarnaast deelnemen aan inspirerende workshops om regie te pakken op hun eigen loopbaan. Zodat ze bewust en vanuit zelfvertrouwen keuzes konden maken.”

Optimale ondersteuning

“Het Van Werk naar Werk-traject heeft voor de meesten een andere (tijdelijke) baan of een duidelijke richting opgeleverd. Allen kijken terug op een kwalitatief goed traject. Waarbij zij zowel door de trainer/coach als ook door de andere leden van de groep optimale ondersteuning hebben ervaren.”

Praktische handvatten en meer inzicht

“De workshops hebben opgeleverd dat de collega’s meer inzicht kregen in o.a. hun kernkwaliteiten en drijfveren. Maar ook praktische handvatten, zoals het gebruik van social media bij solliciteren/netwerken of het schrijven van een cv.