Scroll Top

Sociaal Domein: software voor diagnose, klantmanagement en bemiddeling.

Matchcare biedt organisaties en professionals binnen het Sociaal Domein software en kennisondersteuning op het gebied van doelmatigheid en participatie. Daarmee breng je de mogelijkheden van je klanten in kaart, ontdek je hun ontwikkelpotentieel en vergroot je de kansen op de arbeidsmarkt.

Onze software ondersteunt het volledige proces van intake, diagnose, klantmanagement, ontwikkeling en bemiddeling en werkgeversbenadering. Onze klanten binnen het sociaal domein zijn onder andere: Hallo Werk, UWV, grote en kleine gemeenten, ontwikkelbedrijven zoals Senzer, Leerwerk Loketten zoals LWL Rijnmond en werkgeversservicepunten.

Wat kunnen we voor jou doen?

VUM READY?

Doelstelling van VUM is het mogelijk te maken dat gemeenten, UWV, WSP’s, SW-bedrijven, re-integratiebureaus en private partijen elkaars profiel- en vacaturegegevens (matchingsgegevens) kunnen benutten. Om meer matches te kunnen maken, mensen aan betaald of onbetaald werk te helpen, over regio- en organisatiegrenzen heen. En daarmee de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te verbeteren.

Klik op de afbeelding voor een verdere toelichting

Dit vraagt om een beter inzicht in en vastlegging van het huidige klantenbestand. Centraal staan de Skills (vaardigheden) van de inwoners van de gemeente.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Ons aanbod
 • Matchcare ondersteunt uw gemeente bij het in beeld brengen en vastleggen van de skills van de klant inclusief de leefgebieden. Zo zorgen wij ervoor dat uw bestand VUM ready is.
 • Onze aanpak is altijd op maat en sluit aan bij uw werkproces en de data die u al beschikbaar heeft.
 • Wij kunnen ervoor zorgen dat uw gegevens actueel blijven en u krijgt toegang tot een eigen online dasboard zodat u altijd zicht heeft en houdt over uw bestand.
 • Door de koppeling met Centric voorkomen we dubbel werk voor uw klantmanagers, zo bespaart u tijd en kosten.

SZeebra: de volledige ondersteuning van intake tot bemiddeling.

Het SZeebra platform bevat alle modules voor professionals en klanten binnen het sociaal domein. Door de modulaire opbouw en inrichtbaarheid sluit het SZeebra platform naadloos aan op de werkprocessen van iedere gemeente, ontwikkelbedrijf, LeerwerkLoket en dienstverleningsconcept zoals Hallo Werk. Het SZeebra platform heeft de volgende modules:

Voor de klantmanager: alle functionaliteiten van diagnose tot bemiddeling

 • Dashboards voor caseload en kpi’s
 • Poortwachter intake: scan of de klant gebruik mag maken van de voorzieningen;
 • Intake en diagnose: vaststellen van de participatie- en werkmogelijkheden van de klant;
 • Ondersteuning werkfit maken van klanten
 • Ondersteuning bemiddeling en werkgeversbenadering
 • Optioneel etalage voor bemiddelbare klanten
 • Loonwaarde-indicatie ;

Voor de klant

 • DigID: vertrouwd inloggen met DigiD
 • Assessments: laagdrempelige assessments en opdrachten voor het werkfit maken;
 • Matchen op trajecten, opleidingen en werk;
 • Skillpas voor een leven lang ontwikkelen
 • Optioneel: etalage voor presentatie aan werkgevers

Voor het management

 • Inzicht in de totale caseload en KPI’s
 • Arbeidsmarkt kennis voor werkgeversbenadering en beleid

Diagnose, Matching en Ontwikkelinstrumenten

Met onze instrumenten voor diagnose, matching en ontwikkeling hebben klantmanagers een doeltreffend en gebruiksvriendelijk instrument in handen om de persoonlijke situatie van klanten vast te stellen, de juiste trajectbeslissing te nemen en de ontwikkeling van klanten te monitoren en begeleiden. Centraal hierin staat het SZeebra instrument, een digitaal platform waar alle informatie over werkzoekende/uitkeringsgerechtigde wordt bijgehouden en gebruikt om de begeleiding te optimaliseren.

Methodisch werken, kwalitatieve- en proces-informatie op één plek

Leerwerkbedrijven hebben in deze dynamische en wisselende tijd uitdagende opdrachten. Hoe kunnen we onze kandidaten en werkzoekenden, op basis van hun competenties matchen met de juiste interne leerwerkplekken of externe vacatures? Hoe kunnen we onze applicaties efficiënt en effectief koppelen? Hoe kunnen we onze professionals ondersteunen om methodisch te werken en zorgen dat ze één taal spreken? Hoe maken we de ontwikkeling van onze mensen zichtbaar?

Om op deze vragen een antwoord te geven hebben Dariuz en Matchcare de krachten gebundeld.

We hebben een platform ontwikkeld waarop de wetenschappelijk onderbouwde methodiek van Dariuz kan floreren op het bewezen en up-to-date IT- en matchings-platform van Matchcare.

Door onze gezamenlijke aanpak is het vanaf nu mogelijk om de klantreis van a-tot-z te volgen en te sturen. Zo wordt op basis van objectieve data een uitspraak gedaan over het effect van de interventies die ingezet worden en wordt effectief richting gegeven aan ontwikkelingsmogelijkheden van de werkzoekende. Daarmee wordt de focus aangebracht naar een duurzame plaatsing.

Sneller & slimmer werken door volledig inzicht

Met behulp van dit platform wordt een compleet beeld van de werkzoekende verkregen. Dit geeft de wetenschappelijke basis voor ontwikkeling en bemiddeling naar de meest kansrijke en duurzame werkplek. De professional wordt ondersteund in methodisch werken. De manager krijgt meer zicht op de karakteristieken van de doelgroep en het effect van gekozen oplossingen.

Functionaliteit voor professionals

Professionals die met dit platform werken hebben meer grip op hun caseload. Ze hebben inzicht in de ontwikkeling van iedere werkzoekende en gaan gericht aan de slag met het activeren naar werk. In effectieve stappen wordt snel duidelijk wat de talenten, kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Op basis van de KPI’s van de organisatie kunnen de juiste accenten worden gelegd.

Functionaliteit voor werkzoekenden

Daar waar mogelijk en gewenst kunnen de kandidaten zelf of onder begeleiding aan de slag met het verkennen van hun talenten, hun werk-mogelijkheden én leren ze om zichzelf te presenteren. Kort gezegd: de werkzoekende werkt gericht en gestructureerd aan het vullen van zijn ‘Skillspas’. Het werken aan de Skillspas is motiverend voor de kandidaat en verhoogt het zelfvertrouwen.

Op basis van het hierdoor ontstane profiel kan gericht en gedigitaliseerd gezocht worden naar intern dan wel extern passende leerwerkplekken en vacatures.

Partnership van Dariuz en Matchcare, de kern
 • Ontwikkelen en matchen naar duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op basis van competenties.
 • Betere besluitvorming en meer inzicht door het koppelen van data in een vaak complex landschap van applicaties.
 • Optimale samenwerking tussen alle professionals in de keten zodat de kandidaat de beste ondersteuning krijgt.
 • Kortom: de beste inhoud en IT, nu beschikbaar voor leerwerkbedrijven.

Wilt u meer weten neem dan contact op met:

Matchcare: Andre van den Eventuin – andre.vandeneventuin@matchcare.nl
Dariuz: René Niks –  r.niks@dariuz.nl

Matchcare, de innovatieve partner binnen het sociaal domein.

Matchcare heeft ruime ervaring binnen het sociaal domein en loopt voorop met gebruiksvriendelijke oplossingen die de burger centraal zetten. Sinds 1999 is Matchcare de meest innovatieve partner voor Loonwaarde, klantdiagnose & begeleiding en bemiddeling. Matchcare is ISO9001 en 27001 gecertificeerd.

Nog vragen over Matchcare voor het Sociaal Domein en Talentmatch?

Privacy Instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.