Sociaal Domein

Participatie en het perspectief op werk start met het kijken naar mogelijkheden

Waar vinden de inwoners van jouw gemeente of arbeidsmarktregio snel een nieuwe baan? Of hoe breng je de talenten en mogelijkheden van hen in kaart, zodat iedereen naar vermogen kan participeren op de arbeidsmarkt?

Sinds 1999 biedt Matchcare het Sociaal Domein de oplossing voor deze vraagstukken.  Door middel van onze diagnose instrumenten helpen wij met Loonwaarde Metingen en Bestandsanalyses. Onze online Talentcenters koppelen werkzoekenden die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben aan potentiële werkgevers. Zowel binnen de eigen regio als daarbuiten. Daarnaast bieden we Arbeidsmarktinformatie aan die een actueel beeld geeft van de werkgelegenheid in elke regio. Zo weet je als gemeente waar er kansen voor je inwoners liggen.

Centraal in onze aanpak is dat we uitgaan van de mogelijkheden van elke kandidaat.

Diagnose, Matching en Ontwikkelinstrumenten

Met onze instrumenten voor diagnose, matching en ontwikkeling hebben klantmanagers een doeltreffend en gebruiksvriendelijk instrument in handen om de persoonlijke situatie van klanten vast te stellen, de juiste trajectbeslissing te nemen en de ontwikkeling van klanten te monitoren en begeleiden. Centraal hierin staat het SZeebra instrument, een digitaal platform waar alle informatie over werkzoekende/uitkeringsgerechtigde wordt bijgehouden en gebruikt om de begeleiding te optimaliseren.

Loonwaarde

De gecertificeerde loonwaarde instrumenten meten op een objectieve manier het verdienvermogen van medewerkers die aan de slag zijn met ondersteuning. Loonwaarde in uw gemeente of arbeidsmarkt regio? Neem contact op met onze servicedesk: 030-6029412 | servicedesk@matchcare.nl

Arbeidsmarktinformatie

Naar welke beroepen is in jouw regio de grootste vraag? Welke werkgevers hebben de meeste vacatures? En sluit de vraag van de markt aan bij de mogelijkheden van jouw bestand? Kortom, waar liggen er kansen in jouw gemeente of arbeidsmarktregio voor werkzoekenden om snel een passende baan te vinden?

Onze Arbeidsmarkt Dashboards helpen je door een actueel beeld te geven van de mogelijkheden en trends op de Arbeidsmarkt. Zowel op regionaal als landelijk niveau. De meest actuele Arbeidsmark Rapportage vind je hier. Of neem direct contact met ons op.

Talentmatch

TalentMatch is onderdeel van Suite4Werk (Centric) en biedt de instrumenten en aanpak om de 4 pijlers van Perspectief op Werk tot een succes te maken. TalentMatch is direct beschikbaar om de ambities van jouw arbeidsmarktregio te realiseren en aanpak waar te maken. Interesse om hier over door te praten? Vul het contactformulier op deze pagina in.

Perspectief op Werk
Met Perspectief op Werk (PoW) wordt een extra impuls gegeven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Het succes van PoW is mede afhankelijk van goede werkgeversdienstverlening en daarmee het inzichtelijk maken van de werkzoekenden. Daarom introduceren Centric en Matchcare: TalentMatch. Informeer naar de mogelijkheden voor jouw organisatie door het contactformulier op deze pagina in te vullen.

Het SZeebra Instrument

We bieden onze diensten aan in één overzichtelijk instrument dat voor uiteenlopende zaken in het Sociaal Domein gebruikt kan worden: het SZeebra Platform. SZeebra werkt snel en gemakkelijk en helpt zowel klant als professional. Het is een platform dat o.a.:
  • de professional in staat stelt om op een uniforme wijze een intake uit te voeren;
  • de participatiemogelijkheden van de klant in kaart brengt;
  • met het nieuw verworven inzicht de (arbeids)participatie vergroot;
  • de zorgvragen in kaart brengt;
  • de diagnose, begeleiding en bemiddeling van werkzoekenden ondersteunt;
  • de positie van de klant op de participatieladder vaststelt en de te verwachten trede aangeeft;
  • de loonwaarde-indicatie aangeeft;
  • voor de werkzoekende een traject met één of meerdere activiteiten voorstelt.

Onze dienstverlening

De professionals van Matchcare hebben ruime ervaring binnen het sociaal domein. Van de spreekkamer tot aan bestuurlijk niveau kunt je vertrouwen op een robuuste aanpak en kennisvoorsprong om uw sociale dienst, werkplein of werkbedrijf een stap verder te helpen.

Loonwaardemeting

Ons team van gecertificeerde adviseurs staat klaar om al uw loonwaardes uit te voeren. Dit doen zij voor individuele casuïstiek maar ook voor uw totale populatie. Bel direct voor een afspraak.

Bestandsanalyse

Inzicht in uw bestand helpt bij het maken van dagelijkse en strategische beslissingen. Op zowel bestands- als op caseloadniveau krijgt u feitelijke informatie. Welke kansen en belemmeringen spelen er bij de klanten? Welke klanten maken kans op werk bij reguliere werkgevers? Hoe is de situatie thuis, hoe is het met de financiën gesteld, spelen er specifieke zaken een rol richting participatie of werk? De Bestandsanalyse geeft u en uw professionals inzicht en grip op uw bestand.

Consultancy Sociaal Domein

Onze consultants staan klaar voor het realiseren van verbeteringen in uw bedrijfsvoering of voor het ondersteunen op tijdelijk basis bij uitvoeringsvraagstukken. Onze specialiteit: participatie en arbeidsmarkt.

Contact

Privacy Instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.