Sociaal Domein

null
Participatie en het perspectief op werk start met het kijken naar mogelijkheden. Sinds 1999 ontwikkelt Matchcare instrumenten en diensten om talenten, vaardigheden en drijfveren van mensen die ondersteuning kunnen gebruiken in kaart te brengen en te koppelen aan kansen participatie en werk.

Matchcare is sinds 1999 succesvol actief met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Om dat te bereiken brengen we de wereld van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers in beeld aan de hand van alle vacatures in de regio en daarbuiten.

Instrumenten
Met de instrumenten van Matchcare kunnen gemeenten en arbeidsmarktregio’s de eigen regie en zelfredzaamheid van burgers een impuls geven. Matchcare werkt daarvoor nauw samen met het ministerie, toonaangevende gemeenten en leveranciers van uitkeringssystemen.
Diagnose, Matching en Ontwikkelinstrumenten

Met onze instrumenten voor diagnose, matching en ontwikkeling hebben klantmanagers een doeltreffend en gebruiksvriendelijk instrument in handen om de persoonlijke situatie van klanten vast te stellen, de juiste trajectbeslissing te nemen en de ontwikkeling van klanten te monitoren en begeleiden.

Loonwaarde

De gecertificeerde loonwaarde instrumenten meten op een objectieve manier het verdienvermogen van medewerkers die aan de slag zijn met ondersteuning. Loonwaarde in uw gemeente of arbeidsmarkt regio? Neem contact op met onze servicedesk.

TalentMatch

TalentMatch is onderdeel van Suite4Werk (Centric) en biedt de instrumenten en aanpak om de 4 pijlers van Perspectief op Werk tot een succes te maken. TalentMatch is direct beschikbaar om de ambities van jouw arbeidsmarktregio te realiseren en aanpak waar te maken. Interesse om hier over door te praten? Vul het contactformulier op deze pagina in.

Diensten
De professionals van Matchcare hebben ruime ervaring binnen het sociaal domein. Van de spreekkamer tot aan bestuurlijk niveau kunt je vertrouwen op een robuuste aanpak en kennisvoorsprong om uw sociale dienst, werkplein of werkbedrijf een stap verder te helpen.
Loonwaardemeting

Ons team van gecertificeerde adviseurs staat klaar om al uw loonwaardes uit te voeren. Dit doen zij voor individuele casuïstiek maar ook voor uw totale populatie. Bel direct voor een afspraak.

Bestandsanalyse

Inzicht in uw bestand helpt bij het maken van dagelijkse en strategische beslissingen. Op zowel bestands- als op caseloadniveau krijgt u feitelijke informatie. Welke kansen en belemmeringen spelen er bij de klanten? Welke klanten maken kans op werk bij reguliere werkgevers? Hoe is de situatie thuis, hoe is het met de financiën gesteld, spelen er specifieke zaken een rol richting participatie of werk? De Bestandsanalyse geeft u en uw professionals inzicht en grip op uw bestand.

Consultancy Sociaal Domein

Onze consultants staan klaar voor het realiseren van verbeteringen in uw bedrijfsvoering of voor het ondersteunen op tijdelijk basis bij uitvoeringsvraagstukken. Onze specialiteit: participatie en arbeidsmarkt.

Thema's
Perspectief op Werk

Met Perspectief op Werk (PoW) wordt een extra impuls gegeven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Het succes van PoW is mede afhankelijk van goede werkgeversdienstverlening en daarmee het inzichtelijk maken van de werkzoekenden. Daarom introduceren Centric en Matchcare: TalentMatch. Informeer naar de mogelijkheden voor jouw organisatie door het contactformulier op deze pagina in te vullen.

Regionale Samenwerking

Werkgevers bedienen in de regio en samenwerken met meerder gemeenten zonder zelf aan invloed in te boeten? Matchcare helpt met gemeente overstijgende oplossingen.

Arbeidsmarktonderzoek

Met Matchcare heeft ook uw arbeidsmarkt geen geheimen meer. Op basis van alle vacatures en werkplekken aangevuld met informatie over studerenden en werkzoekenden kunnen we goed inzicht geven hoe vraag en aanbod zich in uw arbeidsmarkt regio ontwikkeld. Deze kennis is te koppelen aan beleidsvraagstukken en de kandidaten in het gemeentelijke uitkeringsbestand. Uw beleidsstukken zijn nog nooit zo volledig geweest.

Artikelen en blogposts

Privacy Instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.