Scroll Top

Sociaal Domein: software, training en coaching voor diagnose, klantmanagement en bemiddeling

Matchcare biedt organisaties en professionals binnen het Sociaal Domein software en kennisondersteuning op het gebied van doelmatigheid en participatie. Daarmee brengen ze de mogelijkheden van hun klanten in kaart, ontdekken ze hun ontwikkelpotentieel en vergroten ze de kansen op de arbeidsmarkt van hun inwoners.

Onze software ondersteunt het volledige proces van intake, diagnose, klantmanagement, ontwikkeling en bemiddeling en werkgeversbenadering. Onze trainingen en coaching ondersteunen professionals o.a. bij het werken aan vakvolwassenheid, gespreksvoering en we leiden mensen op tot Loonwaarde deskundige.  Onze klanten binnen het sociaal domein zijn onder andere: Hallo Werk, UWV, grote en kleine gemeenten, ontwikkelbedrijven zoals Senzer, Leerwerk Loketten zoals LWL Rijnmond en werkgeversservicepunten.

Diagnose, Matching en Ontwikkelinstrumenten

Met onze instrumenten voor diagnose, matching en ontwikkeling hebben klantmanagers een doeltreffend en gebruiksvriendelijk instrument in handen om de persoonlijke situatie van klanten vast te stellen, de juiste trajectbeslissing te nemen en de ontwikkeling van klanten te monitoren en begeleiden. Centraal hierin staat het SZeebra instrument, een digitaal platform waar alle informatie over werkzoekende/uitkeringsgerechtigde wordt bijgehouden en gebruikt om de begeleiding te optimaliseren.

SZeebra: de volledige ondersteuning van intake tot bemiddeling

Het SZeebra platform bevat alle modules voor professionals en klanten binnen het sociaal domein. Door de modulaire opbouw en inrichtbaarheid sluit het SZeebra platform naadloos aan op de werkprocessen van iedere gemeente, ontwikkelbedrijf, LeerwerkLoket en dienstverleningsconcept zoals Hallo Werk.

Voor de klantmanager: alle functionaliteiten van diagnose tot bemiddeling

 • Dashboards voor caseload en kpi’s
 • Poortwachter intake: scan of de klant gebruik mag maken van de voorzieningen;
 • Intake en diagnose: vaststellen van de participatie- en werkmogelijkheden van de klant;
 • Ondersteuning werkfit maken van klanten
 • Ondersteuning bemiddeling en werkgeversbenadering
 • Optioneel etalage voor bemiddelbare klanten
 • Loonwaarde-indicatie ;

Voor de klant

 • DigID: vertrouwd inloggen met DigiD
 • Assessments: laagdrempelige assessments en opdrachten voor het werkfit maken;
 • Matchen op trajecten, opleidingen en werk;
 • Skillpas voor een leven lang ontwikkelen
 • Optioneel: etalage voor presentatie aan werkgevers

Voor het management

 • Inzicht in de totale caseload en KPI’s
 • Arbeidsmarkt kennis voor werkgeversbenadering en beleid

Methodisch werken, kwalitatieve- en proces-informatie op één plek

Leerwerkbedrijven hebben in deze dynamische en wisselende tijd uitdagende opdrachten. Hoe kunnen we onze kandidaten en werkzoekenden, op basis van hun competenties matchen met de juiste interne leerwerkplekken of externe vacatures? Hoe kunnen we onze applicaties efficiënt en effectief koppelen? Hoe kunnen we onze professionals ondersteunen om methodisch te werken en zorgen dat ze één taal spreken? Hoe maken we de ontwikkeling van onze mensen zichtbaar?

Om op deze vragen een antwoord te geven hebben Dariuz en Matchcare de krachten gebundeld.

We hebben een platform ontwikkeld waarop de wetenschappelijk onderbouwde methodiek van Dariuz kan floreren op het bewezen en up-to-date IT- en matchings-platform van Matchcare.

Door onze gezamenlijke aanpak is het vanaf nu mogelijk om de klantreis van a-tot-z te volgen en te sturen. Zo wordt op basis van objectieve data een uitspraak gedaan over het effect van de interventies die ingezet worden en wordt effectief richting gegeven aan ontwikkelingsmogelijkheden van de werkzoekende. Daarmee wordt de focus aangebracht naar een duurzame plaatsing.

Sneller & slimmer werken door volledig inzicht

Met behulp van dit platform wordt een compleet beeld van de werkzoekende verkregen. Dit geeft de wetenschappelijke basis voor ontwikkeling en bemiddeling naar de meest kansrijke en duurzame werkplek. De professional wordt ondersteund in methodisch werken. De manager krijgt meer zicht op de karakteristieken van de doelgroep en het effect van gekozen oplossingen.

Functionaliteit voor professionals

Professionals die met dit platform werken hebben meer grip op hun caseload. Ze hebben inzicht in de ontwikkeling van iedere werkzoekende en gaan gericht aan de slag met het activeren naar werk. In effectieve stappen wordt snel duidelijk wat de talenten, kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Op basis van de KPI’s van de organisatie kunnen de juiste accenten worden gelegd.

Functionaliteit voor werkzoekenden

Daar waar mogelijk en gewenst kunnen de kandidaten zelf of onder begeleiding aan de slag met het verkennen van hun talenten, hun werk-mogelijkheden én leren ze om zichzelf te presenteren. Kort gezegd: de werkzoekende werkt gericht en gestructureerd aan het vullen van zijn ‘Skillspas’. Het werken aan de Skillspas is motiverend voor de kandidaat en verhoogt het zelfvertrouwen.

Op basis van het hierdoor ontstane profiel kan gericht en gedigitaliseerd gezocht worden naar intern dan wel extern passende leerwerkplekken en vacatures.

Partnership van Dariuz en Matchcare, de kern

 • Ontwikkelen en matchen naar duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op basis van competenties.
 • Betere besluitvorming en meer inzicht door het koppelen van data in een vaak complex landschap van applicaties.
 • Optimale samenwerking tussen alle professionals in de keten zodat de kandidaat de beste ondersteuning krijgt.
 • Kortom: de beste inhoud en IT, nu beschikbaar voor leerwerkbedrijven.

Wilt u meer weten neem dan contact op met:

Matchcare: Andre van den Eventuin – andre.vandeneventuin@matchcare.nl
Dariuz: René Niks –  r.niks@dariuz.nl

Training en Coaching

01
VAKVOLWASSENHEID |
Balans

BALANS helpt professionals in het publieke sociaal domein om hun vakvolwassenheid te vergroten door middel van zelfreflectie, intervisie, en coaching.

Het bevordert methodisch handelen, professioneel bewustzijn en de ontwikkeling van relevante kennis en vaardigheden voor hun werk. Hierbij worden uitdagende spanningsvelden zoals professionaliteit versus organisatiebelangen en doelmatigheid versus rechtmatigheid behandeld.

Het programma versterkt ook persoonlijke voorkeuren en motivaties (Holland’s Menstypen en Scheinn’s Drijfveren) en behandelt de kerntaken zoals vastgelegd in het beroepsregister voor professionals in het publieke sociale domein: voorlichting, activering, handhaving, caseload beheer, samenwerking, cliëntondersteuning, evaluatie, aanpassing, verantwoording en kwaliteitsbewaking, leren en verbeteren.

BALANS – details programma

 • Duur: Dit programma vraagt een tijdsinvestering van 2,5 tot 3 uur, plus 45 minuten voor de SAM OntwikkelScan en 45 minuten voor de nabespreking.
 • Uitvoering: Het programma kan zowel extern als op locatie worden uitgevoerd.
 • Groepsgrootte: Het programma is geschikt voor groepen van 6 tot 8 deelnemers.
 • Investering: de prijs van het programma bedraagt € 495,- per persoon, exclusief de SAM TalentOntwikkelScan van € 75,-.

Doordat deze training geaccrediteerd is door het KRSD ( Kwaliteit Register Sociaal Domen) levert deelname aan deze training 4 PE punten op.

02
DIAGNOSE |
Klant in Beeld

Klant in Beeld  helpt diagnosemedewerkers, ontwikkelaars en bemiddelaars om hun diagnose systeem zo te gebruiken dat het ondersteunt bij de communicatie met de inwoners en tussen de collega’s van diagnose, ontwikkeling en bemiddeling onderling.

Werkwijze: verkennen, verankeren en verbinden
De Klant in Beeld methodiek bestaat uit een verken-, veranker- en verbindingsfase. Dit is ook de rode draad van de training. Aan de hand van verschillende casuïstieken volgen we de drie fasen van de gesprekvoering en laten we de professionals ervaren hoe de samenhang is tussen het diagnosticeren, het vastleggen  en het opstellen van een plan van aanpak. De deelnemers gaan tijdens de training direct aan de slag aan de hand van de casuïstiek en doorlopen de fasen verkennen, verankeren en verbinden.

De trainingen worden afgestemd op de dagelijkse praktijk van de gemeente of het ontwikkelbedrijf  en de rol en vaardigheden van de professional. Gedurende de training wordt kort ingegaan op de bijzondere rol van de diagnose medewerker, ontwikkelaar en bemiddelaar en wat dat betekent voor de verken-, veranker- en verbindfase van de intake en het vervolg van de begeleiding.

Klant in Beeld detailprogramma

 • Duur: Dit programma vraagt een tijdsinvestering van 8 uur (verdeeld over een ochtend en een middag programma)
 • Uitvoering: Het programma kan zowel extern als op locatie worden uitgevoerd.
 • Groepsgrootte: Het programma is geschikt voor groepen van 8 tot 10 deelnemers.
 • Investering: de prijs van het programma bedraagt € 495,- per persoon.
03
LOONWAARDE |
Opleiding

De Matchcare loonwaarde meting is gevalideerd door Blik op Werk en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook na 1 juli wanneer de nieuwe uniforme loonwaarde methodiek van kracht is, blijven wij 1 van de erkende aanbieders.

Certificering training

Voor nieuw te certificeren Loonwaardedeskundige zijn de kwaliteitseisen per 1 juli 2021 aangescherpt. Zo krijgt de deelnemer na het theoretisch gedeelte van de opleiding, de titel van aspirant Loonwaardedeskundige. Volgend op het theoretische gedeelte is er ook een praktijkgedeelte.

Het opleidingsprogramma van Matchcare voldoet aan de wettelijke certificeringseisen. Tijdens de opleiding sluiten we aan bij de al aanwezige kennis en ervaring van de op te leiden en te certificeren deelnemers. Aan de basiskennis en -ervaring van de loonwaardedeskundige worden basiseisen gesteld zoals een HBO+ werk- en denkniveau op het gebied van arbeid en ontwikkeling. (zie Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling). De opleiding tot gecertificeerd loonwaardedeskundige bestaat daarom uit drie delen:

 • Zelfstudie Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling
 • Theoretisch gedeelte aspirant Loonwaardedeskundige
 • Praktijkgedeelte

Loonwaarde certificering detailprogramma

 • Duur: Dit programma vraagt een tijdsinvestering van ca. 4,5 dag (verdeeld over een periode van maximaal 6 maanden)
 • Uitvoering: Het programma kan zowel extern als op locatie worden uitgevoerd
 • Groepsgrootte: Het programma is geschikt voor groepen van 4 tot 8 deelnemers.
 • Investering: de prijs van het programma bedraagt € 2.900,- per persoon. Bij extern kan een toeslag berekend worden voor de huur van een locatie.

Matchcare, de innovatieve partner binnen het sociaal domein

Matchcare heeft ruime ervaring binnen het sociaal domein en loopt voorop met gebruiksvriendelijke oplossingen die de burger centraal zetten. Sinds 1999 is Matchcare de meest innovatieve partner voor Loonwaarde, klantdiagnose & begeleiding en bemiddeling. Matchcare is ISO9001 en 27001 gecertificeerd.

Nog vragen over Matchcare voor het Sociaal Domein?

  Privacy Instellingen
  Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.