Scroll Top
skills-pay-the-bills

Skills pay the bills

Een leven lang ontwikkelen. Wat betekent dat precies? De precieze definitie van dit credo ontwikkelt mee met het leven zelf. Waar we het eerst hadden over competenties, spreken we nu over skills. We zijn het echter eens dat er één constante is in de arbeidsmarkt en dat is verandering. Een leven lang ontwikkelen impliceert wendbaarheid en anticiperen, wat begint met de nodige ontwikkeling identificeren. Een leven lang ontwikkelen start al bij de eerste stap van voortgezet- naar beroepsonderwijs of universiteit. Eenmaal gediplomeerd blijf je doorontwikkelen tijdens- óf op het werk of via post-initieel onderwijs. Ontwikkelen betekent dat je als student geïnformeerd keuzes maakt en als werknemer relevant blijft, dat je de skills ontwikkelt om je aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid. Inzichten die de Skillsmeter met arbeidsmarkt data prijsgeeft.

Ontwikkelen gaat over blijvend perspectief. Over voorbereiden op de toekomst. Een toekomst die niet vaststaat, waardoor ontwikkeling zelf ook aan ontwikkeling onderhevig is. Een fijnmazige afstemming tussen opleiden en de vraag van werkgevers is een continu proces dat bewaakt moet worden. Een van de uitdagingen is om te komen tot een gemeenschappelijke ‘skillstaal’. Een gemeenplaats om in alle sectoren te kunnen vergelijken, en de intra- en intersectorale mobiliteit van mensen te bevorderen. Het belangrijk dat de afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs goed is. Het is een collectieve verantwoordelijkheid om studenten op te leiden als de medewerkers van de toekomst, niet voor wat er gisteren gevraagd werd. Inzicht in de gevraagde skills vanuit werkgevers (vraagarticulatie) speelt hierin een essentiële rol. Daarom is het belangrijk dat LLO goed op de kaart wordt gezet en er meerdere initiatieven zijn om hier invulling aan te geven, zoals de LLO Katalysator en Competent.nl

Doorontwikkelen

Is dit voldoende? De vraag is of met deze benadering alle branche- en beroeps specifieke skills in voldoende mate ‘gevangen’ kunnen worden. Er is nu al sprake van een ‘skills-mismatch’, blootgelegd door een COVID- 19 crisis. Veel bedrijven worden geconfronteerd met tekorten aan vakbekwaam personeel, tegelijkertijd zijn er veel mensen die in de afgelopen tijd hun werk hebben verloren en moeilijk nieuw werk vinden doordat ze niet beschikken over de juiste diploma’s. Een paradox van meer vacatures dan werkzoekenden en toch een onbenut arbeidspotentieel van meer dan een miljoen mensen.

Een gemeenschappelijk ‘skillstaal’ geeft niet de garantie dat het juiste gesprek met de juiste personen over de juiste ‘skills-set’ gevoerd wordt. Voor de student in het onderwijs is het lastig om het grotere plaatje te zien. In het bedrijfsleven is, los van de gevoerde taal, de vraag naar skills niet altijd even scherp. Periodiek en gedegen beroepsprofiel onderzoek is lang niet altijd beschikbaar. Gevolg is dat het gesprek tussen onderwijs en bedrijfsleven lastig te organiseren blijft -keuzes worden nog teveel gemaakt op generieke overwegingen en reeds bestaand aanbod. Dit gaat ten koste van weloverwogen beslissingen door studenten met oog op de toekomst. 

Skillsmeter

Meten is weten. De Skillsmeter is een online instrument dat een actueel beeld geeft van de skills-sets die in het bedrijfsleven toegepast en gevraagd worden. Denk hierbij aan vakvaardigheden, digital skills, software kennis en programma’s, maar ook persoonskenmerken en generieke vaardigheden. Deze worden aan de werkgever gepresenteerd en door hem of haar voorzien van een prioritering en eventueel aanvulling. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds helpt Skillsmeter bedrijven en organisaties hun vraag naar skills te articuleren richting opleiders zodat zij hun meerjarig opleidingsplan hierop kunnen afstemmen. Anderzijds krijgt een werkgever zicht op wat de benodigde skills van zijn personeel op dit moment zouden moeten zijn. Voor HR goede input om de interne ontwikkel- en opleidingsbehoefte op af te stemmen.

Op deze manier kunnen opleiders hun rol als ‘partner in human capital vraagstukken’ versterken en passende opleiding en scholing bieden. Doordat je met data kunt inzoomen op de behoeftes van de regio ontstijg je het niveau van slechts een gemeenschappelijk skillstaal en voer je het gesprek vraaggericht en skill-based. Dus, een leven lang ontwikkelen –wat betekent dat precies? Het betekent iets totaal anders dan tien jaar geleden en totaal iets anders dan over tien jaar. Daar moeten we klaar voor zijn, daarvoor moeten we blijven ontwikkelen.

Privacy Instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.