Scroll Top

Privacy Verklaring

Matchcare voorziet mensen van loopbaan- en arbeidsmarktinformatie, waarmee zij inzicht vergroten en eigen regie nemen over de persoonlijke en/of organisatieontwikkeling. Dit alles om duurzaam aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt.

Bij deze missie staat centraal dat we transparantie bieden over welke gegevens we over u verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld. Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Matchcare. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Matchcare verzamelt persoonsgegevens van opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en bezoekers van matchcare.nl. Deze Privacy Verklaring is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van matchcare.nl en onze dienstverlening.

Doel van matchcare.nl is u te informeren over de mogelijkheden en u in contact te brengen met de juiste medewerkers bij Matchcare.

In onderstaande tabel vindt u per productgroep welk soort gegevens wij opslaan.

Naam productgroepSoort gegevensBijzonder gevoelige gegevens
Contactgegevenso.a. NAW-gegevens, telefoonnummers, emailadresNee
Uitslagen testUitslagen van de assessmentsNee
Overige belangrijke informatie
Registratie en aanvragen

Bij registratie dient u de gevraagde gegevens volledig naar waarheid in te vullen.

Onrechtmatig gebruik

Mocht Matchcare een redelijk vermoeden hebben dan wel tot het besef komen dat uw websitegebruik in strijd is met de wet, dan heeft Matchcare eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Matchcare hoeft hierover met u geen overleg te voeren. In geen geval is Matchcare aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

Aansprakelijkheid van derden

U verklaart dat alle inhoud van uw bijdragen van uzelf afkomstig is. Mocht dat niet zo zijn, dan verklaart u dat u toestemming hebt van de rechthebbende om deze inhoud te gebruiken. U vrijwaart Matchcare voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat deze inhoud op welke andere manier dan ook tegen de wet is.

Nieuwsbrieven en enquêtes

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u vrijblijvend te benaderen voor een nieuwsbrief, enquête of een gepersonaliseerde aanbieding. U bent niet verplicht om te reageren op onze enquêtes. U kunt zichzelf weer afmelden voor deze diensten.

Meenemen van uw gegevens

Recht op toegang en/of meenemen van uw gegevens: u kunt ons vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens. U ontvangt deze gegevens in een digitaal bestand.

Bewaartermijn

Uw gegevens blijven zo lang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is met inachtneming van de wettelijke termijnen.

Beschikbaarheid

Matchcare doet haar best de dienst continu beschikbaar te laten zijn maar kan dit niet garanderen. Van tijd tot tijd wordt onderhoud aan de diensten verricht en voegt Matchcare nieuwe mogelijkheden toe. Dit kan tot korte onderbrekingen leiden.

Matchcare is niet aansprakelijk voor schade indien u de dienst niet kon gebruiken op enig moment, of omdat de dienst niet werkte zoals u verwachtte. Bij opzet en grove nalatigheid is Matchcare wettelijk aansprakelijk.

Wijziging voorwaarden

Matchcare mag deze voorwaarden aanpassen. U dient dan akkoord te gaan met de nieuwe algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden wordt de toegang tot het product geblokkeerd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie. Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om de website te optimaliseren. Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken.

Analytische gegevens

Onze producten kunnen gebruik maken van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Hieronder in punt 4.16 de officiële verklaring van Google.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Matchcare BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen?

Vragen over ons privacy beleid, klachten of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan servicedesk@matchcare.nl.

Privacy Instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.