Matchcare gaat zeer zorgvuldig om met de haar toevertrouwde persoonlijke informatie. Naar aanleiding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is een privacyreglement opgesteld waarin wordt beschreven op welke wijze door Matchcare wordt omgegaan met persoonlijke en andere vertrouwelijke informatie.