Direct aan de slag met TalentMatch

Perspectief op Werk: realiseer je ambitie en maak je aanpak waar

De Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen en dat biedt kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden. Haast is geboden, want de krapte op de arbeidsmarkt gaat ook weer voorbij. Met Perspectief op Werk (PoW) wordt een extra impuls gegeven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Het succes van PoW is mede afhankelijk van goede werkgeversdienstverlening en daarmee het inzichtelijk maken van de werkzoekenden. Daarom introduceren Centric en Matchcare: TalentMatch.

TalentMatch is onderdeel van Suite4Werk en biedt de instrumenten en aanpak om de 4 pijlers van PoW tot een succes te maken. TalentMatch is direct beschikbaar om jouw ambities te realiseren en aanpak waar te maken!


De voordelen van TalentMatch
 • PoW-proof
 • Onderdeel van Suite4Werk en Inkomen dus direct beschikbaar
 • Functioneel afgestemd op het werkproces
 • Versterkt regionale samenwerking
 • Zicht op resultaat en PoW afspraken

Aan de slag met TalentMatch

TalentMatch is onderdeel van Suite4Werk en wordt ingericht voor jouw regio. Je regioloket of servicebureau kan daarmee direct aan de slag.

Het hele spectrum van het ontdekken van de kandidaat tot en met een duurzame plaatsing wordt ondersteund met TalentMatch. Het start met de meetinstrumenten om te bepalen in welke mate iemand werkfit is, het opnemen in een openbaar bestand en het bieden van matchmogelijkheden. Zo voldoe je aan de voorwaarden van PoW.

Met TalentMatch wordt een anoniem profiel beschikbaar gesteld inclusief de instrumenten die voor de kandidaat beschikbaar zijn. Kandidaten uit jouw regio zijn nu effectief vindbaar in een openbaar bestand voor werkgevers en bemiddelaars. Je zorgt dat er een eerste gesprek tot stand komt en ondersteunt de uitvoering van arrangementen en regelingen. In overleg richten we dashboards in zodat het regioloket effectief en doelgericht kan werken. TalentMatch biedt zo het volledige instrumentarium om jouw ambities te realiseren en je aanpak waar te maken.

Naast de instrumenten als onderdeel voor de Suite4Werk, kun je ook een beroep doen om arrangementen op te zetten of uit te voeren. Met TalentMatch is het mogelijk om vacatures op basis van vaardigheden in kaart te brengen en zo basisbanen te ontdekken. Deze basisbanen vormen een goede opstap voor invulling van SROI verplichtingen. Kandidaten worden zo bij de hand genomen de stap te maken naar werk.


Meer informatie over TalentMatch


De 4 pijlers van Perspectief op Werk

TalentMatch bestaat uit de instrumenten en aanpak waarmee je de 4 pijlers van Perspectief op Werk realiseert. Deze 4 pijlers zijn;

 • Aanbod: Met TalentMatch beoordeel je of mensen werkfit zijn en heb je inzicht in het bestandsdeel van kandidaten die met en zonder begeleiding naar werk kunnen. Werkfitte kandidaten kunnen zichzelf presenteren en reageren op beschikbaar werk. Ook zelfmelders vinden zo hun plek
 • Vraag: TalentMatch geeft inzicht in de arbeidsmarkt, openstaande vacatures en de mogelijkheid voor werkgevers om zelf geschikte kandidaten te vinden
 • Route: Vanuit 1 regioloket heb je met TalentMatch een openbaar bestand en komen gesprekken tussen werkgevers en werknemers op gang. Zo heb je grip op de match en bemiddeling en is er een effectieve route van uitkering naar werk ontstaan
 • Scholing: Effectieve leerwerktrajecten worden eenvoudig regionaal vormgegeven met TalentMatch. Kandidaten worden aangemoedigd een volgende stap te nemenIntentieverklaring Perspectief op Werk


In gesprek over Perspectief op Werk?

Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Of neem direct contact op via onderstaande mogelijkheden.

Tel.: 030 602 94 00
e-mail: info@matchcare.nl

Natasja van der Stee

of direct met Natasja van der Stee

Tel.: 06 21 97 36 93
e-mail: natasja.vanderstee@matchcare.nl

De voordelen van TalentMatch
 • PoW-proof
 • Onderdeel van Suite4Werk en Inkomen dus direct beschikbaar
 • Functioneel afgestemd op het werkproces
 • Versterkt regionale samenwerking
 • Zicht op resultaat en PoW afspraken

Over TalentMatch

TalentMatch is een samenwerking tussen Centric en Matchcare.


Share this Post