Perspectief op Werk met Matchcare – Nieuwsbericht februari 2019

Natasja van der SteeBlogartikelen, Nieuws

Perspectief op werk Startbijeenkomst

Werkgevers, gemeenten, UWV, onderwijsveld en Rijk hebben in een gezamenlijke startbijeenkomst de urgentie benadrukt dat meer mensen aan de slag moeten. Juist in deze fase van arbeidskrapte is iedereen nodig. Hier zien alle partijen ook meer mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een extra en effectieve bemiddeling kan ook deze groep bijdragen aan meer maatschappelijke en economische groei. Alle partijen gaan gezamenlijk aan de slag met een doe-agenda die ook bestaande initiatieven verbindt en versterkt. In de gezamenlijke intentieverklaring ‘Perspectief op Werk’, die staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, geven de partijen aan wat daarbij hun intentie is: meer kansen om mee te doen door hernieuwde publiek-private samenwerking.
Lees de gehele intentieverklaring.

Deel dit artikel

Meer kansen om mee te doen door hernieuwde publiek-private samenwerking. Wij zijn er klaar voor en brengen dat in de praktijk. Matchcare heeft oplossingen om klanten in beeld te brengen, te versterken en te matchen met werkgevers.

Casus Perspectief op Werk

Graag denken we met u mee en delen we onze kennis. Bijvoorbeeld met de casus Senzer. Senzer is het vooruitstrevende werkbedrijf van de regio Helmond de Peel. Senzer werkt met het SZeebra platform om voor al hun klanten op het juiste moment goede beslissingen te nemen. Voor de ene werkzoekende uitkeringsgerechtigde is dat werk, voor de andere participatie ondersteuning. Doordat de informatiestroom twee kanten opwerkt krijgen klanten de meest actuele informatie over werkgevers en vacatures en kunnen zij als een werkgever zich meld met een vacature direct een klant selecteren om bij de werkgever voor te stellen. De kracht is dat je met elkaar deelt wat je aan het doen bent en de informatie transparant opslaat.”

Over Matchcare

Sinds 1999 is Matchcare specialist op het gebied van participatie, duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen. Met ondersteuning van Matchcare brengt u uw klanten in beeld, versterkt u hun talent en wordt de match gemaakt met werkgevers. Als kennispartner binnen het sociaal domein leveren we de kennis en instrumenten voor Perspectief op werk.

Meer weten?

Wilt u weten wat Matchcare voor u kan betekenen in het kader van Perspectief of werk?

Neem contact op met Natasja van der Stee: 
Stuur een mail of bel: 06 21 97 36 93