Transitiemakelaar

Inzicht in al uw klanten combineren met overzicht over de arbeidsmarkt geeft nieuwe kansen op uitstroom. De transitiemakelaar werkt samen met uw Klantmanagers en Accountmanagers Werk aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De toenemende vraag in zorg, logistiek, bouw, transport en facilitaire diensten maakt het zinvol hier projectmatig op te handelen.

Beschrijving

Inzicht in al uw klanten combineren met overzicht over de arbeidsmarkt geeft nieuwe kansen op uitstroom. De transitiemakelaar werkt samen met uw Klantmanagers en Accountmanagers Werk aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De toenemende vraag in zorg, logistiek, bouw, transport en facilitaire diensten maakt het zinvol hier projectmatig op te handelen. 

De transitiemakelaar organiseert dat de vraag in de markt helder is, dat de competenties van klanten in beeld zijn en dat de vraag en aanbod via arrangementen bij elkaar worden gebracht. Matchcare heeft afgelopen jaren tijdens verschillende projecten deze transitie-aanpak verfijnd en is zo in staat geweest door het hele land honderden mensen vanuit een uitkering aan werk te helpen.

Werkwijze

De transitiemakelaar werkt naast uw Klantmanager en Accountmanager Werk en richt zich op uw totale caseload en geselecteerde branches. Binnen diverse branches voert Matchcare bij werkgevers projecten uit op het gebied van talentontwikkeling en strategische invulling van personeel. Naast het versterken van de duurzame inzetbaarheid van bestaand personeel wordt daarbij ook de aandacht gevestigd op toekomstige tekorten in verband met vergrijzing en economische groei. Deze werkwijze zet in veel gevallen de deur open voor arrangementen waarbij mensen vanuit een uitkeringssituatie  in kunnen stromen bij een werkgever, eventueel na het volgen van een opleiding. De transitiemakelaar analyseert op basis van de strategische vraag naar personeel samen met de klantmanagers uw bestand. Kansrijke klanten worden in beeld gebracht en getoetst aan de haalbaarheid om succesvol deel te nemen aan een arrangement. Matchcare begeleidt deze arrangementen waarbij uw klanten in dienst treden bij een werkgever en eventueel hun vaardigheden versterken met een opleiding.

 

Branchegewijze werkgeversbenadering

  • Selectie van kansrijke branches en werkgevers
  • Toepassen beschikbare subsidie- en werkregelingen
  • Afsluiten van arrangementen met werkgevers

Caseloadanalyse en aanvullende klantbegeleiding

  • Caseload/bestandsanalyse
  • Intake, interesse en haalbaarheidsonderzoeken
  • Selectie kansrijke kandidaten bij de gemeente
  • Uitvoeren functiegericht assessment

Arrangement uitvoer, begeleiding van uitkering naar werknemerschap

  • Warme introductie/overdracht aan werkgevers en hun opleiders
  • Aanbodversterking (sollicitatietraining, eventuele aanvullende opleiding, behalen extra certificaten) en maken van eventuele afspraken met opleiders
  • Bemiddeling van uitkeringsgerechtigden
Toegevoegde waarde van de makelaar

Klantmanagers zijn gespecialiseerd in het op individueel klantniveau kijken naar werk passend bij de (on)mogelijkheden van een klant. Aanvullend hierop heeft de transitiemakelaar een helicopterview en is gefocust op mogelijkheden van groepen klanten i.p.v. een individuele klant. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en de mogelijkheid om op branche-niveau met werkgevers verbindingen te maken.

Een project met Matchcare is een investering die u snel terugverdient. Als de samenwerking tussen u en de transitiemakelaar van Matchcare op gang komt, zijn nieuwe banen een garantie. Dit dankzij onze afspraken op sectorniveau.

Inzet transitiemakelaar

De transitiemakelaar is niet zomaar re-integratie, maar gaat uit van het totale bestand en een branchegerichte werkgeversaanpak. De transitiemakelaar werkt op projectbasis met een resultaatsgarantie. U betaalt alleen de inzet van uren gericht op het organiseren van de activiteiten voor de werkgevers en klanten. Indien gewenst, kan Matchcare ook een rol spelen bij de uitvoering. Denk hierbij aan: de intake, interessegesprekken, haalbaarheidsonderzoeken, bemiddeling, opleiding en werkgeverschap.

Graag vertellen wij u meer over de werkwijze en voordelen van de transitiemakelaar en successen die wij afgelopen jaren hebben geboekt. Ook in uw regio zien wij mogelijkheden voor het afsluiten van arrangementen binnen diverse branches en kan uitstroom naar werk een volgende impuls krijgen. Samen met u als opdrachtgever inventariseren wij graag de mogelijkheden van de transitie-aanpak en krijgt u een op maat gesneden voorstel. Hiervoor maken wij graag een afspraak.

Contact opnemen