Training Het sollicitatiegesprek

 

Een prettig sollicitatiegesprek zelfverzekerd voeren

Veel mensen vinden het voeren van het sollicitatiegesprek vaak het lastigste onderdeel van een sollicitatieprocedure. Je weet tenslotte nooit precies welke vragen je krijgt en hoe zo’n gesprek verloopt. Daarnaast moet je onder spanning een goede eerste indruk kunnen maken, want je krijgt maar één kans om dit face-to-face te doen! Leer nu hoe je dit succesvol doet en profiteer ervan in de toekomst.

 

Categorie: Tags: ,

Beschrijving

In deze training leer je de verschillende onderdelen van een sollicitatiegesprek kennen en krijg je handvatten aangereikt om deze zelf positief te beïnvloeden. Je krijgt antwoord op vragen als: hoe bereid ik me optimaal voor op het gesprek? Hoe beantwoord ik de meest gevreesde vragen? Hiervoor wordt de STAR-methodiek ingezet; je geeft praktijkvoorbeelden in de vorm van een situatie, taak, activiteit en resultaat. Deze manier van antwoorden geeft de ander snel een helder beeld van jouw ervaring.

Naast de inhoud van het gesprek wordt aandacht besteed aan je eigen presentatie; je oefent bijvoorbeeld met verschillende gesprekstechnieken, je houding en stemgebruik, zodat je de juiste energie vasthoudt en direct waarde toevoegt aan het gesprek. Met deze kennis en handvatten op zak zul je zelfverzekerder een sollicitatiegesprek voeren en kom je niet voor ongewenste verrassingen te staan. Je vormt op die manier serieuze kandidaat voor je gesprekspartner en maakt direct de juiste indruk. De trainer zal ook verwijzen naar www.matchcareer.nl, waar je inspiratie, testen en oefeningen vindt voor het verder versterken van je kennis en vaardigheden op dit vlak.

Werkwijze

Voorafgaand aan de training kunnen deelnemers de trainingspagina van dit thema opzoeken via ons ondersteunende TalentCenter MatchCareer. Hier vinden zij inspiratie, oefeningen en tools waarmee ze ook ná de training relevante kennis en (21’e eeuwse) vaardigheden kunnen versterken. In de training sluiten we zoveel mogelijk aan bij de vraag en behoefte van de deelnemers én de organisatie waar zij werken. We vullen de training in met een goede dosis sfeer en energie, aandacht voor groepsdynamiek en een juiste balans tussen theorie en oefening. We geven deelnemers graag handvatten voor het versterken van hun talent, het bewust nemen van beslissingen en het ontwikkelen van meer regie op de eigen loopbaan.


  • Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 deelnemers  
  • Voorbereiding: activeer je account op www.matchcareer.nl en bekijk de trainingspagina
  • Duur: 3 uur
  • Locatie: nader te bepalen

Contact opnemen