Training Talentmanagement voor klantmanagers

Met de training Talentmanagement voor klantmanagers krijgen leidinggevenden inzicht in de aanwezige drijfveren, talenten en kwaliteiten van klantmanagers.

 

Beschrijving

Klantmanagers hebben talenten. De veranderingen als gevolg van de drie decentralisaties zijn een goed moment op kritisch naar deze talenten te kijken. Zitten je klantmanagers nog wel op de juiste plek? Worden hun talenten en kwaliteiten optimaal benut? Als leidinggevende wil je het beste halen uit je klantmanagers. Wil je weten hoe?

Met de training Talentmanagement voor klantmanagers krijgen leidinggevenden inzicht in de aanwezige drijfveren, talenten en kwaliteiten van klantmanagers. Op deze manier zijn klantmanagers in staat om het veranderproces goed te structureren en te begeleiden, omdat ze weten wie wat het beste kan en wie waar het best kan worden ingezet.

Daarom kies je voor deze training

  • Je weet op welke manier jouw klantmanager zich kan inzetten en een waardevolle bijdrage kan leveren in het transitieproces van de organisatie.
  • Je weet welke (nieuwe) taken en verantwoordelijkheden passen bij welke klantmanager.
  • Je krijgt inzicht in de bereidheid en de kwaliteit van jouw klantmanager om tot actie over te gaan.
  • Je zult ervaren wat de mogelijkheden en verbeterpunten binnen jouw organisatie zijn, door het in kaart brengen van de kwaliteiten en talenten van klantmanagers.

Voor wie is de training Talentmanagement voor Klantmanagers bestemd?
De training is bestemd voor de leidinggevende die te maken krijgt met veranderende diensten en verantwoordelijkheden van klantmanagers als gevolg van reorganisatie en herstructurering van de afdeling.

Inhoud training

  • een korte, individuele intake met de deelnemers.
  • onderzoek naar competenties, persoonlijkheidskenmerken, beroepsinteresses, vaardigheden en werkactiviteiten door afname van de LoopbaanVerkenner.
  • een terugkoppeling van de onderzoeksresultaten in een groepssessie.
  • inzicht verschaffing in aanwezige en te ontwikkelen competenties.
  • het maken van praktische handvatten voor vervolgstappen door het verbinden van persoonlijke kwaliteiten aan organisatiedoelen.

 

Contact opnemen