SZeebra Platform

   
Het SZeebra Platform voorziet in de behoefte aan een excellente diagnose van het klantenbestand binnen het Sociaal Domein. Een goed inzicht geeft meer houvast in de regie over de klanten en uiteindelijk matching van de klanten op vacatures.

 

Download de brochure SZeebra

 

Beschrijving

Het SZeebra Platform voorziet in de behoefte aan een excellente diagnose van het klantenbestand binnen het Sociaal Domein. Een goed inzicht geeft meer houvast in de regie over de klanten en uiteindelijk matching van de klanten op vacatures. SZeebra faciliteert op een eenduidige manier het werk van de professionals, die zich bezighouden met het diagnosticeren en begeleiden van klanten naar werk of sociale activering. De focus ligt op participatie in de samenleving, inzet op eigen kracht en grip op de kosten.

De arbeidsmarkt regionaliseert steeds verder en aan de regionale uitvoering in het Sociaal Domein wordt steeds verder vorm gegeven, ook in samenwerking met ketenpartners. Met het SZeebra Platform is anticiperen op een toekomstige samenwerking met ketenpartners mogelijk. Zo kan er in de toekomst samengewerkt worden aan de ontwikkeling van klanten die vallen onder de Participatiewet vanuit één diagnose.

Modulair aanbod

Het SZeebra Platform kent een modulaire indeling. Alle omgevingslagen en modules staan met elkaar in verbinding. Met SZeebra Diagnose heeft de professional een doeltreffend instrument in handen om de situatie van zijn klanten vast te stellen. De professional neemt de juiste trajectbeslissing en monitort hij de ontwikkeling van zijn klanten in zijn caseload. Zo kunnen professionals volgen of en hoe klanten actief zijn en kunnen zij online begeleiding toepassen. Intussen kunnen werkgevers zoeken naar geschikte kandidaten of vacatures aanmelden terwijl klantmanagers dit monitoren en hun diensten kunnen aanbieden.

Participatie vergroten en zorgvragen in kaart brengen

Het SZeebra Platform, een instrument dat:

  • de professional in staat stelt om op een uniforme wijze een intake uit te voeren;
  • de participatiemogelijkheden van de klant in kaart brengt;
  • met het nieuw verworven inzicht de (arbeids)participatie vergroot;
  • de zorgvragen in kaart brengt;
  • de diagnose, begeleiding en bemiddeling van werkzoekenden ondersteunt;
  • de positie van de klant op de participatieladder vaststelt en de te verwachten trede aangeeft;
  • de loonwaarde-indicatie aangeeft;
  • voor de werkzoekende een traject met één of meerdere activiteiten voorstelt.
Download de brochure SZeebra
Contact opnemen