SZeebra Loonwaarde


Een krachtig instrument om de hoogte van de loonkostensubsidie of loondispensatie vast te stellen. Naast een accuraat percentage levert het direct een beeld van de ontwikkelmogelijkheden van de werknemer.

 

Beschrijving

Actueel en uitgebreid beroepenmodel

Aan de basis van de SZeebra Loonwaardemeting staat onze kennis van beroepen en de arbeidsmarkt. Ieder beroep vereist een mix van kennis, vaardigheden en capaciteiten en kent een verscheidenheid aan activiteiten en taken. Matchcare heeft als enige partij in Nederland een actueel en uitgebreid beroepenmodel. Dit model is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met werkgevers en kenniscentra en bevat profielen van meer dan 6300 verschillende functies. De methode biedt inzicht in de ontwikkelmogelijkheden van de werknemer en daarmee concrete handvatten voor het vergroten van de loonwaarde op de werkplek.

Loonwaarde bepalen in vier stappen
  1. Het vaststellen van de toetsnorm door de taken en de benodigde vaardigheden in kaart te brengen.
  2. Het invullen van een online vragenlijst door werknemer en werkgever. Hierin geven zij aan in hoeverre voldaan kan worden aan de gestelde eisen op het gebied van tempo, kwaliteit en inzetbaarheid.
  3. De antwoorden van de werknemer en werkgever worden vergeleken met de reguliere eisen aan de functie. Zo ontstaat een realistisch en geaccepteerd beeld van de loonwaarde van de werknemer.
  4. De loonwaarde wordt uitgedrukt als percentage van het bedrijfsfunctieprofiel en als bedrag in euro’s.
Uitgebreide rapportage

Een Loonwaardemeting aan de hand van de methode van Matchcare levert een uitgebreide rapportage op. Hierin wordt transparant weergegeven hoe de loonwaarde tot stand is gekomen en waarop de ontwikkelmogelijkheden gebaseerd zijn. De rapportage presenteert als conclusie het subsidieadvies, zowel voor (wet) Wajong als de Participatiewet.

Minimale tijdsinvestering

De meting vergt een minimale tijdsinvestering voor werknemer en werkgever. Door het invullen van de normfunctie worden automatisch vragenlijsten klaargezet. Het taalniveau van de vragenlijsten is op een goed begrijpelijk niveau en voldoet aan de norm ‘Gewone Taal’.

Certificering

Wij besteden veel aandacht aan de training van de loonwaardespecialisten. Uw medewerkers worden gecertificeerd in het werken met de loonwaardemeting. Indien gewenst voert Matchcare de loonwaardemeting voor u uit.

Valide instrument

Blik op Werk heeft, in opdracht van De Werkkamer, een valideringstraject uitgevoerd voor loonwaardemethodieken in Nederland. Gebleken is dat onze methodiek een uitstekende valide methode is voor het bepalen van de loonwaarde. Met een betrouwbaarheidsscore van maar liefst 85 procent voldeed de SZeebra Loonwaarde aan de Gouden standaard (de juiste loonwaarde met betrekking tot de betreffende casussen).

Contact opnemen

Andere suggesties…