SZeebra Diagnose


Met SZeebra Diagnose hebben klantmanagers een doeltreffend en gebruiksvriendelijk instrument in handen om de persoonlijke situatie van klanten vast te stellen.

Beschrijving

Met SZeebra Diagnose hebben klantmanagers een doeltreffend en gebruiksvriendelijk instrument in handen om de persoonlijke situatie van klanten vast te stellen. Via een gerichte structuur van vragen:

  • worden klanten ingedeeld in een profiel (werk, zorg, activering);
  • worden klanten geplaatst op de participatieladder volgens de tredes die de gemeenten hanteren;
  • wordt het beste doelgericht traject- advies gegeven wat leidt tot de snelste vorm van participatie of werk.

Met SZeebra Diagnose heeft de klantmanager een extra instrument in handen om de juiste trajectbeslissing te nemen en monitort hij de ontwikkeling van zijn klanten in zijn caseload. Doordat de klantmanager samen met de klant de vragenlijsten doorneemt, wordt de acceptatie en het draagvlak bij de klant vergroot. Hierdoor gaat de klant sneller over tot een vervolgactie.

Passend bij de klant

SZeebra Diagnose is uitgesplitst naar de diagnose die past bij de klant. Elke diagnose start met de diagnose Poortwachter+, een korte doeltreffende intake van tien minuten. Na het uitvoeren van deze korte diagnose, is duidelijk of een diagnose naar werk moet worden uitgevoerd, een diagnose participatie en zorg of een volledige diagnose. Zo zijn er aparte diagnoses voor klanten die aan het werk kunnen of naar werk met ondersteuning. Na de diagnose Poortwachter (een korte doeltreffende intake) is dit al duidelijk.

  • Poortwachter+ – Een doeltreffende intake aan de poort. Binnen tien minuten heeft de klantmanager een goede eerste indruk van de klant en worden eventuele belemmeringen gesignaleerd. Deze diagnose levert de trede van de Participatieladder, klantprofiel (werk, participatie of zorg) en frauderisico.
  • Diagnose naar werk – Deze diagnose levert een klantprofiel met doelbanen (welke soort werk/branche, vacatures), trede Participatieladder, loonwaarde-indicatie, frauderisico, instrumenten re-integratie.
  • Diagnose participatie en zorg – Deze diagnose levert een klantprofiel, trede Participatieladder, loonwaarde-indicatie, fraude-risico, oplossingen sociale kaart en instrumenten re-integratie. Deze diagnose gaat niet in op werk.
  • Volledige diagnose – Deze diagnose levert een klantprofiel met doelbanen, trede Participatieladder, loonwaarde-indicatie, frauderisico, eventuele oplossingen sociale kaart en re├»ntegratie-instrumenten.
Contact opnemen