Re-integratie eerste spoor

 
Re-integratie eerste spoor focust op mogelijkheden en het weer aan het werk komen van de medewerker. Centraal in ons onderzoek staat daarom het in actie komen van de deelnemer en diens motivatie, vaardigheden en copingstyle.

 

Beschrijving

Hij/zij wordt gestimuleerd zelf regie te nemen om zo in de kortst mogelijk tijd weer het werk te hervatten. Dit levert de volgende voordelen op:

 • Uw medewerker heeft sneller zicht op (on)mogelijkheden.
 • Er is sneller zicht op een volgende stap naar herstel.
 • Er zijn minder kosten doordat een medewerker door onze aanpak sneller de nieuwe situatie accepteert.
 • U ontvangt rapportages die optimaal aansluiten bij de eisen die het UWV stelt, waardoor de kans op een boete vanuit het UWV wordt geminimaliseerd.

Met onze aanpak lopen we al 18 jaar voorop en haken we aan op de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals de mogelijkheden van social media, het inzetten van netwerken en actiegericht werken. Deze aanpak biedt de flexibiliteit die nodig is bij het halen van resultaat en het leveren van een op de individu afgestemd programma.

De uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek

De medewerker wordt individueel begeleid door een ervaren arbeidsdeskundige op de werklocatie en/of Matchcare-locatie in de buurt. Door deze achtergrond communiceren onze adviseurs effectief met een arbo-arts, geven deskundig advies over passende beroepen en is onze rapportage optimaal afgestemd op de eisen die het UWV stelt. De onderzoeksaanpak bestaat uit de volgende stappen:

 • vooronderzoek aan de hand van het re-integratiedossier eerste spoor;
 • onderzoek van de huidige werkplek;
 • gesprek met de medewerker en met een vertegenwoordiger;
 • onderzoek met behulp van de Werk Competentie Module (WCM) en/of loonwaardemeting;
 • opstellen arbeidsdeskundig rapport;
 • bespreken rapport met de vertegenwoordiger en de medewerker.

 • Individuele begeleiding
 • Voorbereiding: vooronderzoek
 • Duur: 6 maanden

Contact opnemen

Andere suggesties…