Artikelnummer: Ontwikkel jezelf.

Professionele ontwikkeling

Vanaf 195.00

Voor wie is dit programma

Voor organisaties waar het belangrijk is dat iedereen werkt aan de professionele ontwikkeling binnen zijn/haar functie. Óf gezien de huidige situatie zich zo goed mogelijk willen voorbereiden voor de komende uitdagingen en die omzetten in kansen.  Dit maakt dat de medewerkers zich er continu bewust van zijn dat stilstaan achteruitgang betekent.

Wat levert dit organisaties op

Dat organisaties beter voorbereid zijn op de toekomst en medewerkers betrokken en met energie aan het werk blijven. Dit doordat werknemers blijvend werken aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan vakinhoudelijke, professionele of persoonlijke verdieping of juist een hiërarchische stap binnen de organisatie.

Hoe ziet de begeleiding eruit

Medewerkers krijgen een vaste coach die hen via Skype, teams of telefoon coacht. Elk traject is maatwerk. Dat betekent dat de coach samen met de medewerkers bepaalt welke testen en oefeningen worden ingezet. De coaching bestaat uit gesprekken, testen en opdrachten. De coach zal ingaan op de rapportages en samen met de medewerker de uitkomsten bespreken. En reflecteren op de huidige situatie.

Wat wordt van de medewerker verwacht

Zowel zelfreflectie en een positieve instelling. De opdrachten dient de medewerker (tijdig) uit te voeren en te delen met zijn of haar coach. Tijdens de coachgesprekken gaat de medewerker samen met de coach aan de slag met de uitkomsten. De keuze voor de specifieke module bepaalt de tijdsinvestering die varieert van 1 test en 1 uur coaching tot verschillende testen, opdrachten en 6 uur coaching

Wissen
Voor de medewerker

In deze coaching kijken we naar de effecten van veranderingen – bijvoorbeeld veranderingen binnen de organisatie die een grote impact op jouw werkgebied hebben. Of wanneer je merkt dat jij niet op je plek zit....dat je niet doet wat je eigenlijk wilt doen.

Door middel van verschillende veranderingsmethodieken en –strategieën brengen we de verschillende processen in kaart en bieden we praktische handvatten om onverwachte veranderingen in je loopbaan niet alleen beter te kunnen accepteren, maar om er op den duur je voordeel mee te doen!

Basis: Je start met een intake daarin staan we stil bij jouw persoonlijke situatie en jouw coachvraag, daarna maak je de Carrière Kracht test en maak je de Loopbaan APK en Formuleer je ambitie opdracht en deze worden nabesproken. Totaal duurt dit programma ca. 2 weken

Intensief: Je start met een intake daarin staan we stil bij jouw persoonlijke situatie en jouw coachvraag, daarna maak je de Carrière Kracht test en maak je de Loopbaan APK en Formuleer je ambitie opdracht en deze worden nabesproken. Daarna heb je nog drie coachmomenten. Totaal duurt dit programma ca. 4 - 6 weken

Expert: Je start met een intake daarin staan we stil bij jouw persoonlijke situatie en jouw coachvraag , daarna maak je Carrière Kracht test en maak je de Loopbaan APK en Fomuleer je ambitie opdracht en deze worden nabesproken. Vervolgens heb je nog 6 coachmomenten. Totaal duurt dit programma ca. 6- 10 weken

'Ontwikkel jezelf als Professional' wordt onder andere gegeven door Martinique Visser. 

Soort

Basis, Intensief, Expert