Leren en ontwikkelen van talenten is een continu proces binnen organisaties, dat door iedereen op eigen wijze doorlopen wordt. Dat maakt dat wij geloven in maatwerk aanbod voor organisaties, professionals en individuen, binnen zowel de private en als de publieke sector.

Diensten sociaal domein

Binnen het Sociaal domein ondersteunen wij organisaties, professionals en individuen door ze te voorzien van informatie waarmee ze inzicht krijgen in de ontwikkelmogelijkheden, bewuste keuzes kunnen maken en de eigen regie kunnen nemen. Organisaties kunnen hiermee bijvoorbeeld hun beleid ontwikkelen en aanpassen.

Sociaal domein

Bestandsanalyse | Loonwaarde | Diagnose & Matching | Platform | Trainingen en workshops

Bekijk ons aanbod

Diensten organisatie

Organisaties (sectoren, regio’s en organisatie als werkgever) worden vanuit de context waarin ze opereren continu uitgedaagd om bij te blijven, mee te veranderen en/of te vernieuwen. Dit maakt dat een organisatie met haar professionals en medewerkers aan de slag moet om de gewenste vernieuwing gestalte te geven.

Organisatie

Talentenplatform | TalentSuite | Arbeidsmarktanalyse | Re-integratie | Outplacement | Talentenmarkt

Bekijk ons aanbod

Diensten professional

Professionals binnen de organisatie hebben de taak/verantwoordelijkheid om vanuit talentmanagement en talentontwikkeling aandacht te schenken aan thema’s als samenwerken binnen teams, eigen verantwoordelijkheid nemen, bewust sturen en beslissen, en aanspreken op gewenste houding en gedrag.

Professional

Advies en begeleiding | Trainingen en Workshops | Online assessments en vragenlijsten | HR-organisatie Talentenanalyse | Communitymanagement | LoopbaanVerkenner

Bekijk ons aanbod

Diensten voor jou

Medewerkers worden continu uitgedaagd om bij te blijven en mee te veranderen. Daarbij is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn om de regie/verantwoordelijkheid en bewuste keuzes te kunnen nemen.

Voor jou

Self-assessments | Loopbaanopdrachten | ePortfolio | Talentontwikkelplan | Loopbaan APK | Handboek solliciteren | Werkboek Talentontwikkeling | Trainingen en Workshops

Bekijk ons aanbod

Programmatische aanpak

De doelen (en gewenste resultaten) van een organisatie vormen het begin van de te nemen besluiten en eventuele in te zetten interventies. Met de inzet van consultancy op organisatieniveau kan verder invulling gegeven worden aan het talentmanagementproces. Essentieel hierbij is het antwoord op de vraag: wat zijn de onderliggende wensen en bij welke uitkomsten draagt consultancy bij aan het succes van uw organisatie? Hiermee kan de vertaalslag worden gemaakt tussen de organisatiedoelstelling(en) en de individuele wensen en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers.

Matchcare consultancy geeft invulling aan haar advies en begeleiding vanuit een vaste aanpak. Meer weten over onze consultancy-aanpak? Neem contact op.