Hallo Werk intro

Ontwikkeling sociaal domein: een faciliterende dienst en een leven lang ontwikkelen

De klant centraal

Afgelopen jaren vindt er binnen het sociaal domein een verschuiving plaats naar een meer gelijkwaardige en volwassen rol van de burger. Burgers worden mondiger, hebben zelf meer informatie via internet en weten vaak beter wat ze willen. Sociale diensten en ook DWI gaat daarin mee en groeit naar een faciliterende functie voor de burger. De burger krijgt daarbij steeds meer invloed op zijn of haar eigen dossier en dienstverlening.

Deze ontwikkeling is duidelijk te zien in het HalloWerk project. In dit project neemt de DWI (Dienst Werk en Inkomen) een faciliterende rol naar de burger in. De belofte: “HalloWerk brengt werkgevers en werkzoekenden direct met elkaar in contact, via een online platform én persoonlijke dienstverlening!” is gericht op de oplossing voor de burger (werk) en geeft direct inzicht in het dienstverleningsconcept (digitaal en persoonlijk).

Hallo Werk logoIn de ontwikkeling om burgers beter te faciliteren draagt Matchcare actief bij als een van de leveranciers van HalloWerk, waar ze met name het klanten en klantmanagement kant ondersteunen. Klanten krijgen bij HalloWerk een digitale intake waarbij zij op een positieve manier worden gestimuleerd hun beste talenten en voorkeuren te laten zien. Deze “happy flow” is doelgericht en geeft de klant direct zicht op zijn eigen talenten, voorkeursrollen en de mogelijkheden die er zijn bij werkgevers. Deze benadering geeft als het ware een snelle route naar het einddoel waarbij de klantmanager pas in actie hoeft te komen als er obstakels zijn bij de klant. Daarmee stapt de klantmanager ook in een nieuwe rol. Een belangrijk aspect daarbij is dat de klantmanager werkt vanuit een dashboard vormgegeven vanuit de klantbeloften. Het werkproces wordt zo gekanteld van het inzetten van instrumenten en losse interventies naar het naleven van de belofte op de ondersteuning van het vinden van een baan.

Eigen leven lang ontwikkelen

Iedere burger wil zelf zijn boontjes doppen en zelf de regie nemen. In de toekomst verwachten we dat deze ontwikkeling door zal gaan. De gemeente Amsterdam kan dit ondersteunen door bijvoorbeeld iedere burger een “eigen leven lang ontwikkel dossier” te geven. De inhoud van dit dossier is van de burger die zelf bepaalt welke dienstverleners waarde mogen toevoegen. De burger kiest er daarin, ondersteunt door slimme technologie, zelf voor welke ervaring, opleiding en ondersteuning gewenst is. Als de burger zo’n eigen dossier heeft komt de sociale dienst als het ware tijdelijk op bezoek met ondersteunende producten rondom werk, participatie, zorg en inkomen. Vanzelfsprekend zal deze ontwikkeling bestaan uit zowel digitale als persoonlijke dienstverlening. De klantmanager van de sociale dienst zal daarbij een belangrijke nieuwe rol innemen om mensen te coachen, te inspireren, te ondersteunen en soms ook te sturen maar altijd tegen de achtergrond dat de burger zelf de regie voert.

Privacy Instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.