Regiobarometer en Talentenportaal voor studenten – voor een perfecte aansluiting tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Bestaande beroepen verdwijnen, nieuwe ontstaan. Om studenten van nu, dus de werknemers van straks, optimaal loopbaanperspectief te bieden is het belangrijk dat onderwijsinstellingen en hun opleidingen aan sluiten op de actuele en toekomstige vraag vanuit werkgevers. Actueel inzicht en overzicht in de arbeidsmarkt is daarbij essentieel. De Regiobarometer van Matchcare maakt dit mogelijk.

Het Talentenportaal geeft studenten instrumenten en informatie om hun toegevoegde waarde voor het werkveld te ontdekken. Het portaal verbindt daarnaast de onderwijsinstellingen, de studenten en werkgevers in de regio.

Altijd een actueel curriculum

De Regiobarometer

In het kader van een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt heeft Matchcare de Online RegioBarometer ontwikkeld. De inzichten die deze Regiobarometer geeft zijn van belang voor het onderwijs aangezien elke instelling haar curriculum zo goed mogelijk wil laten aansluiten op de snel veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. De RegioBarometer wordt zo geconfigureerd dat deze aansluit bij de sector indeling / het werkveld van de betreffende onderwijsinstelling.

Voor wie is de RegioBarometer en het Talentportaal? En wat levert het op voor de verschillende doelgroepen binnen een MBO instelling?

Decanen en docenten
 • Wat zijn kansrijke beroepen in de regio?
 • Wat zou dat kunnen betekenen voor de keuze van een vervolgopleiding?
 • Welke skills en vaardigheden hebben studenten en welke opleiding cq. beroep past daarbij?
 • Het gesprek op gang brengen met de student, vaak in samenspraak met ouders.
 • Direct laagdrempelig toegang tot werkgevers
Studenten 
 • Welke skills en vaardigheden heb jij en in hoeverre sluiten die aan bij de opleiding die je kiest?
 • Welke kansrijke rollen en beroepen zijn er op de arbeidsmarkt?
 • Welke onderwijsinstellingen en opleidingen zijn er?
 • Waar vind je de beste stageplekken en (bij)banen?
Werkgevers
  • Direct toegang tot studenten voor opdrachten, stages, bijbanen en banen.
  • Rechtstreeks profilering van het bedrijf en haar mogelijkheden aan studenten.
  • Samenwerken aan inhoud geven aan onderwijs

Inzichten vanuit de Regiobarometer

Per onderwijsdirectie komen de belangrijkste ontwikkelingen in beeld:

 • Arbeidsmarktontwikkelingen in de regio, aantal vacatures per sector, vakgebied, onderwijsrichting etc.
 • De belangrijkste gevraagde 21e -eeuwse vaardigheden en vakvaardigheden per beroep tot op Crebo nummer niveau
 • Soft skills en persoonlijkheidskenmerken worden tot op profieldeel gepresenteerd, maar ook de meest gevraagde digital skills
De inzichten zijn (qua aard en weergave) bruikbaar voor het onderwijs zowel op strategisch, tactisch als uitvoerend niveau. Gebruikers zijn de onderwijsdirecties, decanen en loopbaanadviseurs, docenten en scholieren. De informatie wordt online, actueel, helder en concreet gepresenteerd, zodat ze werkelijk aanknopingspunten biedt voor vervolgacties. Zo kunnen bijvoorbeeld de onderwijsteams veel beter en gefundeerd het gesprek voeren over welke aanpassingen zij willen doen in hun aanbod binnen de vrije ruimte die er is of in het keuzedeel. Op die manier komen arbeidsmarkt en onderwijs dichter bij elkaar.
 • Leven Lang Ontwikkelen
 • Data driven career development
Meer weten over de Regiobarometer?

Een betere aansluiting tussen student en arbeidsmarkt

ALTIJD ACTUEEL ZICHT OP JOUW TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

Het Talentplatform

Studenten (leerlingen) komen steeds vroeger binnen het onderwijs in aanraking met het toekomstige werkveld. Het Talentportaal verbindt de student rechtstreeks met werkgevers in de regio, maar verbindt ook de onderwijsinstellingen onderling en versterkt in kader van ‘Leven Lang Ontwikkelen’ de samenwerking met werkgevers.

Om studenten van nu, dus de werknemers van straks, optimaal loopbaanperspectief te bieden is het belangrijk dat werkgevers en opleiders samen optrekken.

In het kader van een betere aansluiting tussen de student en de toekomstige arbeidsmarkt heeft Matchcare het Talentplatform ontwikkeld. De inzichten die de student via diverse tools en actuele arbeidsmarktdashboards verkrijgt helpen hem om een beste passende opleidings- cq beroepskeuze te maken. Het Talentplatform biedt docenten, mentoren of decanen de mogelijkheid om de studenten hierbij te ondersteunen. Studenten kunnen zich rechtstreeks presenteren aan potentiele werkgevers en werkgevers presenteren zich aan studenten. Het Talentplatform is de online verbindende schakel tussen student, instelling en bedrijf.

 

Snel en gemakkelijk te implementeren

 • Het Talentplatform is binnen enkele weken operationeel en is voldoet aan alle AVG eisen
 • Het is een SAAS oplossing
 • Soft skills en persoonlijkheidskenmerken worden tot op profieldeel gepresenteerd, maar ook de meest gevraagde digital skills
 • Overheid – Managers WSP, managers regionaal werkbedrijf, beleidsmedewerkers Sociaal Domein en Economische Zaken.
 • Bedrijfsleven – HR-professionals, verantwoordelijk voor recruitment, learning & development of mobiliteit.
 • Onderwijs – Beleidsmedewerkers verantwoordelijke voor het opleiding curriculum en beroepsadviseurs binnen bv. ROC.

Nog vragen?

Privacy Instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.