Scroll Top

Regiobarometer, Skillsmeter en de Skillpas

voor een perfecte aansluiting tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Bestaande beroepen verdwijnen, nieuwe ontstaan. Om studenten van nu, dus de werknemers van straks, optimaal loopbaanperspectief te bieden is het belangrijk dat onderwijsinstellingen en hun opleidingen aansluiten op de actuele en toekomstige vraag vanuit werkgevers. Actueel inzicht en overzicht in de arbeidsmarkt is daarbij essentieel. Daarnaast is het belangrijk dat studenten zich goed voorbereiden op de arbeidsmarkt en een start maken met een leven lang ontwikkelen. Matchcare maakt dit mogelijk met haar instrumenten en arbeidsmarkinformatie.

Wat kunnen we voor jou doen?

Altijd een actueel curriculum

De Regiobarometer voor het VO en MBO

In het kader van een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt heeft Matchcare de Online Regiobarometer ontwikkeld. De inzichten die deze Regiobarometer geeft zijn van belang voor het onderwijs aangezien elke instelling haar curriculum zo goed mogelijk wil laten aansluiten op de snel veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. De Regiobarometer wordt zo geconfigureerd dat deze aansluit bij de sector indeling en het regionale werkveld van de betreffende onderwijsinstelling. Ook ondersteund de Regiobarometer decanen en loopbaanadviseurs bij de begeleiden van studenten in het kader van LOB.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Vraaggericht en skills-based opleiden

Skillsmeter

De gevraagde skills voor jouw toekomstige opleiding (voor contractonderwijs en LLO) worden op basis van marktinzichten (alle vacatures gecombineerd met vakgerichte enquêtes bij lokale werkgevers) onderbouwd in beeld gebracht. Dit onderzoek/rapport is de basis voor een meerjarig strategisch opleidingsplan. Zo kunnen opleiders hun rol als ‘partner in human capital vraagstukken’ versterken en passende opleiding en scholing bieden. Vraaggericht en skills-based. De doelgroep van de Skillsmeter is, Onderwijs (MBO en HBO), O&O Fondsen en Beroepsverenigingen.

Een leven lang ontwikkelen met de Skillpas

Skillpas

Om studenten van nu -dus de werknemers van straks- optimaal loopbaanperspectief te bieden is het belangrijk dat werkgevers, studenten en opleiders samen optrekken.

In het kader van een betere aansluiting tussen de student en de toekomstige arbeidsmarkt heeft Matchcare de Skillpas ontwikkeld. De inzichten die de student via diverse vragenlijsten en actuele arbeidsmarktdashboards verkrijgt helpen hem of haar om een beste passende opleidings- c.q. beroepskeuze te maken.

skillpas

De Skillpas biedt docenten, mentoren of decanen de mogelijkheid om de studenten hierbij actief te ondersteunen. Studenten kunnen hun Skillpas meenemen naar de volgende onderwijsinstelling of werkgever. De Skillpas kan uitgebreid worden met een bedrijvenpagina waar werkgevers zich rechtstreeks presenteren aan studenten. Zo wordt de Skillpas de online verbindende schakel tussen student, onderwijsinstelling en bedrijf.

Haalbaarheids- en macro doelmatigheidsonderzoek

Haalbaarheids- en macro doelmatigheidsonderzoek
Matchcare voert succesvolle haalbaarheids- en macro doelmatigheidsonderzoeken voor nieuwe AD, Bachelor en Masteropleidingen uit. Ook ondersteunen we onderwijsinstellingen die behoefte hebben aan het aanpassen en vernieuwen van het complete voltijd- en deeltijd- opleidingsaanbod of delen daarvan. We hebben daarvoor een kwantitatieve en kwalitatieve methodiek ontwikkeld. De skillsmeter aanpak. Onderwijsinstellingen die dagelijks hun onderwijs aanbod willen toetsen en evalueren kunnen dit met behulp van onze AI & data gedreven Regiobarometers (VMBO, MBO en HBO).

Matchcare werkt voor meerdere hogescholen en universiteiten. In samenwerking met verschillende partners verzorgen wij complete doelmatigheidsonderzoeken.

We beschikken over unieke data op het gebied van skills, waardoor we onderwijsinstellingen we de vraagarticulatie vanuit het bedrijfsleven inzichtelijk maken. De inzichten leveren stuurinformatie op om de gap tussen het onderwijs en het werkveld te optimaliseren en geeft een beeld welke skills wel en welke niet verwacht worden door werkgevers.

Nog vragen over Matchcare voor het Onderwijs?

    Privacy Instellingen
    Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.