Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Iedere instelling voor beroepsopleidingen heeft nauwe banden met het toekomstige werkveld van haar studenten. ‘Leven Lang Ontwikkelen’ zal de verbinding met de werkgevers en de arbeidsmarkt in de regio verder versterken.

Vooropgesteld: de arbeidsmarkt beweegt altijd. Bestaande beroepen verdwijnen, nieuwe ontstaan. Om studenten van nu, dus de werknemers van straks, optimaal loopbaanperspectief te bieden is het belangrijk dat werkgevers en opleiders samen optrekken. Om gericht te kunnen werken aan een goede balans tussen vraag en aanbod is actueel inzicht en overzicht in de arbeidsmarkt doorslaggevend. De Regiobarometer van Matchcare maakt dit mogelijk.

Altijd een actueel curriculum

De Regiobarometer

In het kader van een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt heeft Matchcare de Online RegioBarometer ontwikkeld. De inzichten die deze Regiobarometer geeft zijn van belang voor het onderwijs aangezien elke instelling haar curriculum zo goed mogelijk wil laten aansluiten op de snel veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. De RegioBarometer wordt zo geconfigureerd dat deze aansluit bij de sector indeling / het werkveld van de betreffende onderwijsinstelling.

Voor wie is de RegioBarometer? En wat levert het op voor de verschillende doelgroepen binnen een MBO instelling?

Directies en onderwijsteams
 • Wat zijn de arbeidsmarktontwikkelingen in onze regio?
 • Sluit ons opleidingenportfolio nog aan op deze ontwikkelingen en welke beweging moeten we hierin maken?
Decanen en docenten
 • Wat zijn kansrijke beroepen in de regio?
 • ​Wat zou dat kunnen betekenen voor jou als leerling voor de keuze van de vervolgopleiding?
 • Welke skills en vaardigheden heb jij en in hoeverre sluiten die aan bij de opleiding die je kiest?
 • Het gesprek op gang brengen met de student, vaak in samenspraak met ouders.
Studenten en ouders
 • Een beeld krijgen van zijn/haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
 • Wat voor beroepen zijn dat, wat moet ik dan nog extra doen op school om zo goed mogelijk hierop aan te sluiten, zodat mijn kans op werk groter wordt?
 • Zijn er daar ook vacatures voor in de regio?

Inzichten vanuit de Regiobarometer

Per onderwijsdirectie komen de belangrijkste ontwikkelingen in beeld:

 • Arbeidsmarktontwikkelingen in de regio, aantal vacatures per sector, vakgebied, onderwijsrichting etc.
 • De belangrijkste gevraagde 21e -eeuwse vaardigheden en vakvaardigheden per beroep tot op Crebo nummer niveau
 • Soft skills en persoonlijkheidskenmerken worden tot op profieldeel gepresenteerd, maar ook de meest gevraagde digital skills
De inzichten zijn (qua aard en weergave) bruikbaar voor het onderwijs zowel op strategisch, tactisch als uitvoerend niveau. Gebruikers zijn de onderwijsdirecties, decanen en loopbaanadviseurs, docenten en scholieren. De informatie wordt online, actueel, helder en concreet gepresenteerd, zodat ze werkelijk aanknopingspunten biedt voor vervolgacties. Zo kunnen bijvoorbeeld de onderwijsteams veel beter en gefundeerd het gesprek voeren over welke aanpassingen zij willen doen in hun aanbod binnen de vrije ruimte die er is of in het keuzedeel. Op die manier komen arbeidsmarkt en onderwijs dichter bij elkaar.
 • Leven Lang Ontwikkelen
 • Data driven career development
Meer weten over de Regiobarometer?

Laat informatie voor je werken online realtime

Arbeidsmarkt data (AI)

Matchcare geeft met haar arbeidsmarktdashboards inzicht in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en de trends in competenties en vaardigheden.

Ga zelf aan de slag met arbeidsmarktrapportages die zijn samengesteld uit alle in de media gepubliceerde vacatures en maak gebruik van (inter)nationale modellen zoals Onet, B&O, SBC en SBB. De Matchcare data is daarbij aangevuld met data van UWV, CBS en DUO. Sinds een aantal jaar wordt het model ook geactualiseerd door inzet van machine learning (tekstanalyse op vacatures). De arbeidsmarkt data wordt gebruikt door:

 • Overheid – Managers WSP, managers regionaal werkbedrijf, beleidsmedewerkers Sociaal Domein en Economische Zaken.
 • Bedrijfsleven – HR-professionals, verantwoordelijk voor recruitment, learning & development of mobiliteit.
 • Onderwijs – Beleidsmedewerkers verantwoordelijke voor het opleiding curriculum en beroepsadviseurs binnen bv. ROC.

Nog vragen?

Privacy Instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.