Scroll Top
loonwaardemeting

Matchcare Loonwaardemeting

Met de Loonwaardemeting van Matchcare heeft u een krachtig instrument in handen om de loonwaarde vast te stellen. Ook krijgt u een beeld van de ontwikkelmogelijkheden van de werknemer en de mate van begeleiding die nodig is. Aan de basis van de Loonwaardemeting staat onze kennis van beroepen en de arbeidsmarkt. Ieder beroep vereist een mix van kennis, vaardigheden en capaciteiten en kent een verscheidenheid aan activiteiten en taken.

Matchcare heeft als enige partij in Nederland een actueel en uitgebreid beroepenmodel. Dit model is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met werkgevers en kenniscentra en bevat profielen van meer dan 4000 verschillende functies.

Blik op Werk heeft, in opdracht van De Werkkamer, een valideringstraject uitgevoerd voor loonwaarde-methodieken in Nederland. Gebleken is dat onze methodiek een uitstekende valide methode is voor het bepalen van de loonwaarde. Met een betrouwbaarheid van maar liefst 85 procent voldeed de Loonwaarde aan de Gouden standaard (de juiste loonwaarde met betrekking tot de betreffende casussen).

De Loonwaardemeting in het kort

Om de loonwaarde van een medewerker te kunnen bepalen wordt informatie uitgevraagd over de prestatie van de werknemer op de werkplek. Hiervoor wordt de functie van de werknemer herleid naar maximaal 5 taken. Van ieder van deze taken wordt op basis van de bestanddelen tempo, kwaliteit en inzetbaarheid bepaald hoe de werknemer presteert ten opzichte van een reguliere werknemer in eenzelfde vergelijkbare functie.

De prestatie van de werknemer wordt aan de hand van de volgende stappen vastgesteld:

 • Vaststellen van de taken en de omvang van de taken.
 • Vaststellen van de normfunctie van een werknemer zonder beperkingen en het functieloon daarbij.
 • Vaststellen van de prestaties van de werknemer op de bestanddelen tempo, kwaliteit en
 • Inzetbaarheid per taak.
  • Hiervoor voert de loonwaardespecialist een observatie uit op de werkplek van de werknemer.
  • De werknemer wordt gevraagd een zelfbeoordeling te maken ten opzichte van een collega.

De werkgever beoordeelt de prestaties van de werknemer gerelateerd aan de normfunctie.

De Loonwaardemeting verzamelt, naast de informatie nodig voor het bepalen van de loonwaarde, informatie om uitspraken te kunnen doen over het ontwikkelperspectief van de werknemer.

Dit wordt gedaan aan de hand van een voorkeursvragenlijst. Met deze vragenlijst wordt informatie verzameld over de aspecten leervermogen, initiatief nemen en verantwoordelijkheid nemen.

De weging van deze informatie is voor elke werknemer gelijk.

De Loonwaardespecialist doorloopt de volgende stappen bij het bepalen van een loonwaarde:

Bezoek op de werkplek

 • De uitvoerder stelt in overleg met de werkgever de normfunctie vast
 • Observeren van de werknemer op de werkplek
 • Verzamelen van informatie van leidinggevende; teamleider; begeleider van de werknemer

Werkgever en werknemer vullen ieder een digitale vragenlijst in
De Loonwaardespecialist bepaald aan de hand van de input die werkgever en werknemer aanleveren en de eigen observatie de scores van de werknemer. Op basis van deze scores wordt de loonwaarde berekent.

Opstellen rapportage
Op basis van de informatie genereert de Loonwaardemeting het rapport en wordt de loonwaarde van de werknemer bepaald. Tevens wordt het ontwikkelpotentieel profiel vastgesteld. De loonwaardespecialist heeft de mogelijkheid om het advies aan te vullen met aanvullende informatie en eigen bevindingen.

Nog vragen over Matchcare en Loonwaarde?

  Privacy Instellingen
  Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.