Verzuim is vaak geen medisch probleem maar het gevolg van de manier van samenwerken, (gebrek aan) autonomie en beperkte communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden. Dit zijn aanknopingspunten voor de professionals van Matchcare in hun begeleiding van medewerkers in 1e en 2e spoor trajecten en het voorkomen van verzuim.

Excellente organisaties waar medewerkers vitaal en met veel plezier werken en zich ontwikkelen!
Dat is wat ons drijft.

De cijfers?

Verzuim is afgelopen 4 jaar met bijna 50% toegenomen:

Van de langdurige ziekmeldingen heeft 30% alleen een medische oorzaak. Bij de overige 70% spelen naast fysieke gezondheidsproblemen ook andere onopgeloste kwesties een rol. Het gaat dan bijvoorbeeld om (vermeende) onenigheid op de werkvloer, de werkomstandigheden of dat de baan niet meer aansluit bij de persoonlijke wensen of thuissituatie. Dit uit zich in psychische klachten zoals stress en een burn-out.

Bij stress en burn-out nemen mensen afstand van het werk en neemt vertrouwen in het eigen kunnen dramatisch af. De toename van stress en burn-out houdt mensen gemiddeld 242 dagen van de werkvloer en kost gemiddeld 60.000 euro.Aan de slag met verzuimpreventie en 2e spoor?

Voorkomen dat mensen thuis komen te zitten doordat ze ziek worden of een burn-out krijgen, is onze eerste prioriteit. Is iemand al uitgevallen dan doen wij ons best u te ontzorgen en uw medewerker zo goed mogelijk te begeleiden naar werk. Dossieropbouw conform UWV-eisen voorkomt daarbij loonsancties en andere onvoorziene kosten.

Uitvoering van re-integratie tweede spoor
Uw medewerker wordt individueel begeleid door een ervaren loopbaanadviseur met arbeidsdeskundige kennis en achtergrond. Door deze achtergrond communiceren onze adviseurs effectief met uw Arbo arts, geven deskundig advies over passende beroepen en is onze rapportage optimaal afgestemd op de eisen die het UWV stelt.

Aanpak
Tijdens het tweede spoor traject, wordt de medewerker volgens een concreet stappenplan begeleidt naar een volgende baan. Centraal staan daarbij veerkracht en het in actie komen van de medewerker. De medewerker wordt gestimuleerd zelf regie te nemen om zo in de kortst mogelijk tijd nieuwe mogelijkheden te zien en een volgende baan te vinden.

Dit levert de volgende voordelen op:

  1. Uw medewerker concentreert zich op wat mogelijk is en kijkt vooruit.
  2. Uw medewerker heeft snel en betrouwbaar (in)zicht op passende beroepen en de bijbehorende vacatures, waardoor hij/zij gericht solliciteert.
  3. Er zijn minder kosten doordat een medewerker sneller een andere baan accepteert.
  4. U ontvangt rapportages die optimaal aansluiten bij de eisen die het UWV stelt, waardoor de kans op een boete vanuit het UWV wordt geminimaliseerd.
Aan de slag met verzuimpreventie en
2e spoor?

Laat hiernaast je gegevens achter of neem contact op met Matchcare voor een vrijblijvend gesprek, meer informatie over het voorkomen van verzuim en burn-out.

Tel.: 030 602 94 00
e-mail: info@matchcare.nl


Voorkomen is beter dan genezen

” Bij een van onze opdrachtgevers bleek dat door middel van de quickwins op de lopende langdurig verzuimdossiers (10) de duur van het verzuim met 20-120 dagen verkort kon worden. En het sanctierisico werd teruggebracht naar 0%. Per dossier werd er een besparing gerealiseerd van gemiddeld € 12.000, =

In totaal een besparing van € 120.000, =. Door invoering van de verbeterpunten en het introduceren van een preventieve aanpak is een structurele daling van het verzuim mogelijk van 1,5%. Dit zorgt voor een structurele besparing op de verzuimkosten van € 300.000, = per jaar. ”