Scroll Top

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website matchcare.nl

Hoewel de informatie op de website van Matchcare met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Matchcare streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Matchcare geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Wijzigingen en aanvullingen aan de site kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Matchcare aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens/bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Matchcare.

Op de matchcare.nl en op deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy Instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.