De TalentOntwikkelScan en het TalentWheel©

Talentontwikkeling en 21e-eeuwse vaardigheden. Dit zijn de meest gestelde vragen;
 • Hoe geeft u invulling aan een nieuwe manier van ontwikkel, –  of functioneringsgesprekken voeren?
 • Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers klaar zijn voor de toekomst?
 • Wat kunt u doen om duurzame inzetbaarheid concreet te maken binnen de organisatie?
 • Wat kunt u doen ter voorkoming van burn-out gerelateerde klachten?
 • Hoe kunt u preventief voorkomen dat medewerkers verzuimen?
 • Hoe kunt u medewerkers een bewuste een keuze laten maken bij een volgende loopbaanstap?

Om te verkennen welke vaardigheden uw medewerkers het beste kunnen ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven heeft Matchcare de TalentOntwikkelScan ontwikkeld. Dit instrument geeft inzicht in hoe goed medewerkers nu al voorbereid zijn op het werken in de toekomst.

Op basis van persoonlijkheid, talenten, competenties, werkstijlen en vaardigheden wordt inzicht gegeven in sterke en eventuele ontwikkelpunten. Doordat de persoonlijkheid wordt afgezet tegen de benodigde kennis en vaardigheden, gaan medewerkers gericht aan de slag met hun ontwikkeling.

De TalentOntwikkelScan biedt tevens de mogelijkheid om feedback te vragen. Uw medewerkers kunnen collega’s, vrienden of leidinggevende uitnodigen om anoniem hun mening te geven over de talenten en competenties, zoals zij deze in de samenwerking ervaren. De scan bestaat uit 3 onderdelen en geeft inzicht in:

 • persoonlijke eigenschappen en werkstijlen,
 • 21e-eeuwse vaardigheden,
 • en welke werkzaamheden goed of minder goed passen.
Toepassingsmogelijkheden van de TalentOntwikkelScan

De TalentOntwikkelScan wordt door organisaties ingezet:

 • ter voorbereiding op een ontwikkelgesprek,
 • als alternatief voor het functioneringsgesprek,
 • om inzicht en advies over 21e-eeuwse vaardigheden te krijgen,
 • om verander- en leerprogramma’s te versnellen,
 • om medewerkers een bewuste keuze te laten maken bij een volgende loopbaanstap,
 • als aanjager van duurzame inzetbaarheid,
 • ter preventie van verzuim en burn-out gerelateerde klachten.

De TalentOntwikkelScan is een instrument dat in een goed leesbaar en uitvoerig rapport helder en inzichtelijk weergeeft op welke gebieden er mogelijkheden zijn voor persoonlijke verbeteringen.

Matchcare Talentwheel

Organisaties veranderen. Er wordt steeds meer gedacht vanuit rollen, talenten en vaardigheden in plaats vanuit functies. De digitalisering heeft grote impact op hoe medewerkers hun werkzaamheden uitoefenen en daarbij wordt werk steeds vaker in wisselende multidisciplinaire teams belegd. Het is daarom van belang dat werknemers continu aandacht hebben voor hun toegevoegde waarde.

Binnen de TalentOntwikkelScan staan de 21e-eeuwse vaardigheden die medewerkers in veranderende organisaties nodig hebben centraal. Deze vaardigheden van de toekomst vormen samen het TalentWheel©.

Het TalentWheel©; de basis voor een leven lang met plezier werken en ontwikkelen

Als werkgever wil je graag dat medewerkers het beste uit zichzelf halen en dat ze op een gezonde en gemotiveerde manier blijven werken. De belangrijkste vaardigheden van de toekomst zijn gegroepeerd in 4 kwadranten:

 


Eigen regie Ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of medewerkers in staat zijn om zelfsturing te geven aan hun werk en loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen, kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.


Mediawijsheid Steeds meer functies hebben een aanzienlijke informatie-component. De hoeveelheid informatie die op een dag verwerkt wordt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe. Ook het deelnemen aan online netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële onderdelen geworden van ‘het werk van de toekomst’.


Verandervermogen  Om succesvol te functioneren moeten medewerkers en organisaties, agile (wendbaar) zijn en beschikken over veranderkracht. Creatief blijven werken aan ontwikkeling, aanpassingsvermogen en het om kunnen gaan met wisselende omgevingen is hierbij van groot belang.


Sociale Vaardigheden Wisselende teams vragen van medewerkers dat zij goed kunnen samenwerken. Ze moeten snel kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en waar zij voor staan. Impact maken met een goede presentatie door medewerkers maakt het verschil.


Matchcare biedt een breed scala aan workshops, trainingen en persoonlijke begeleiding aan voor medewerkers, teams en managers die helpen de basisvaardigheden te ontwikkelen om mee te gaan met de huidige ontwikkelingen. Nu en in de toekomst.

Wilt u meer weten van de TalentOntwikkelScan, de factsheet ontvangen of in contact komen met een van onze adviseurs? Neem contact op via onderstaand formulier:

U kunt ook direct starten en een TalentOntwikkelScan afnemen via onze website.

“Voor de vierde maal op rij hebben wij het CEDEO certificaat uitgereikt gekregen voor Outplacement, Loopbaanbegeleiding en -coaching. Belangrijke uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek vinden wij dat Matchcare wordt ervaren als een professionele dienstverlener die zich goed weet te verplaatsen in de organisatie en een programma biedt dat goed aansluit op de wensen van de klant.”