Scroll Top
mmbb

De Matchcare Regiobarometer
voor het mbo-onderwijs

Samen met het ROC Nijmegen hebben we de online Regiobarometer voor het mbo-onderwijs ontwikkeld. Deze online Regiobarometer biedt de mogelijkheid om de actualiteit van het onderwijs van het ROC te toetsen op de huidige vraag en behoefte vanuit het bedrijfsleven om vervolgens het curriculum hierop aan te passen.

De aanleiding voor het ROC Nijmegen om een Regiobarometer te ontwikkelen was:

  • Het ROC Nijmegen heeft zich ten doel gesteld in 2022 een toonaangevende Human Capital-partner te zijn voor bedrijven, instellingen en overheden in de regio.
  • Het onderwijs verkeert in een spanningsveld om enerzijds te voldoen aan haar kerntaken en anderzijds om het curriculum continu aan te passen op de snel veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt
  • De jeugdwerkloosheid is in enkele maanden tijd explosief toegenomen en de vooruitzichten voor net gediplomeerden zijn over het algemeen niet rooskleurig,
  • Functienamen en beroepsaanduidingen zijn niet waardevast en verschillen per sector en branche, arbeidsmarkt, elke groep gebruikt een ‘eigen taal’ om te communiceren op of over de arbeidsmarkt. Deze niet-transparante afstemming op de arbeidsmarkt bemoeilijkt de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt

Binnen het ROC Nijmegen maakt de Regiobarometer dan ook deel uit van de programmalijn:

Onderwijs voor de arbeidsmarkt in de toekomst.

Kenmerken/ functionaliteiten van de Regiobarometer zijn:

  • Per onderwijsdirectie komen de belangrijkste ontwikkelingen in beeld: arbeidsmarktontwikkelingen in de regio, de belangrijkste gevraagde 21e -eeuwse vaardigheden en vakvaardigheden etc. Ook de soft skills en persoonlijkheidskenmerken worden tot op profieldeel gepresenteerd.
  • De resultaten zijn (qua aard en weergave) bruikbaar voor het onderwijs zowel op strategisch, tactisch als uitvoerend niveau. Gebruikers zijn de onderwijsdirecties, decanen en loopbaanadviseurs, docenten en scholieren. De resultaten zijn helder en concreet gepresenteerd, zodat ze werkelijk aanknopingspunten bieden voor vervolgacties.
  • In onderstaand voorbeeld is het profiel Allround Machinaal Houtbewerker uitgewerkt en hebben we een aantal van de dashboards die binnen de Regiobarometer beschikbaar zijn als voorbeeld opgenomen.

 De meest gevraagde ‘harde’ criteria als vakvaardigheden, 21e– eeuwse vaardigheden en digital skills

Op basis van onze actuele beroepsinformatie van het afgelopen kwartaal, wordt met dit dashboard inzichtelijk gemaakt wat de meest gevraagde 21e-eeuwse vaardigheden zijn, de digital skills en de meest gevraagde vakvaardigheden. De bronnen die hiervoor gebruiken zijn o.a. O’net en veel voorkomende werkactiviteiten uit gepubliceerde vacatures. De 21e -eeuwse vaardigheden zijn overgenomen uit Kennisnet en SLO. De digitale skills komen uit een machine learning opstelling voor tekstanalyse. Met deze informatie ontstaat er o.a. een goed beeld van in hoeverre de kennis in de opleiding nog aansluit bij de vraag in de praktijk.

  De meest gevraagde ‘zachte’ skills, talenten en persoonlijkheidskenmerken

Op basis van machine learning worden alle veel voorkomende termen, door tekstanalyse op alle in Nederland gepubliceerde vacatures, gecategoriseerd en gekoppeld aan de opleidingen/ profielen van het ROC. Met deze informatie is er niet alleen zicht op de ‘harde’ criteria die er gevraagd worden per beroep maar is er ook meer aandacht en meer zicht op hoe iemand qua persoonlijkheid zal passen op een bepaalde functie of richting.

  Wat zijn kansen op de arbeidsmarkt, wat is de vraagontwikkeling

In dit onderdeel is de informatie van het CBS, DUO, UWV en alle in Nederland gepubliceerde vacatures gecombineerd en is er bijvoorbeeld zicht op de stressindex op de arbeidsmarkt. Wat is de verhouding tussen werkzoekenden, mensen in opleiding, het aantal vacatures en werkenden. In dit onderdeel is ook de vraag inzichtelijk naar de vacatures in het afgelopen jaar die iemand zou kunnen vervullen op basis van zijn of haar afgeronde opleiding. In een verdere detaillering kan een student zien wat hij of zij zou kunnen worden na het behalen van een diploma.

Wil je graag meer weten over de Regiobarometer?

Heb je vragen over de mogelijkheden van onze Regiobarometer voor het MBO-Onderwijs? Klik op de onderstaande button voor contact.

Een opmerking achterlaten

Privacy Instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.