BestandsanalyseBestand in beeld

Inzicht in uw bestand helpt bij het maken van dagelijkse en strategische beslissingen. Op zowel bestands- als op caseloadniveau krijgt u feitelijke informatie. Welke kansen en belemmeringen spelen er bij de klanten? Welke klanten maken kans op werk bij reguliere werkgevers? Hoe is de problematiek thuis, hoe is het met de financiën gesteld, spelen belemmeringen een rol richting participatie of werk? De Bestandsanalyse geeft u en uw professionals inzicht en grip op uw bestand.

“Wij doen er alles aan om u zoveel mogelijk te ontzorgen.”Angelo van Rattingen - Projectleider Bestandsanalyse

Advies over participatie & werk

De Bestandsanalyse is de samenhang van alle individuele diagnoses van iedere klant in uw bestand. Om dat te bereiken maken we een persoonlijke inventarisatie op de leefgebieden, worden de kansen en belemmeringen inzichtelijk gemaakt en geven we een advies over participatie en werk.

De Bestandsanalyse kent een korte doorlooptijd met een strakke planning. Het project kan volledig door Matchcare worden uitgevoerd waardoor u als gemeente geen druk op werkprocessen of workload ervaart of met uw eigen professionals onder de leiding van een ervaren projectmanager van Matchcare. Naast de diagnosegesprekken met de klanten nemen we ook alle backoffice-werkzaamheden voor onze rekening. U wordt volledig ontzorgd.

Download de factsheet

De voordelen van de Bestandsanalyse van Matchcare

 • Diagnoserapport per cliënt
  Met het diagnoserapport per cliënt wordt een objectief inzicht gegeven in het klantprofiel met afstand tot de arbeidsmarkt, de zelfredzaamheid, de participatietrede en het ontwikkelpotentieel uitgedrukt in competenties en vaardigheden. Bovendien krijgt u per klant een loonwaarde-indicatie, een frauderisicoprofiel en een ePortfolio.
 • Meer dan een diagnoserapport
  De profielen van uw bestand worden gematcht op de reële vraag vanuit de regionale en lokale arbeidsmarkt.
 • Matchen met vacatures
  Aan de hand van een werkvoorkeuren- en een competentietest in de diagnose van de werkfitte klant, kan concreet gematcht worden met passende vacatures in uw regio.
 • Lage no-show
  Met onze eigen online planningstool en persoonlijke individuele aandacht, weten wij het no show percentage tot een minimum te reduceren.
 • Het optimale traject inzetten
  Per klant krijgt u een advies dat rekening houdt met het beschikbare instrumentarium van uw gemeente. Met dit advies kan het optimale traject naar werk of participatie worden ingezet waarmee klantmanagers het maximale verdienvermogen van de individuele klant optimaal benutten.
 • Koppeling met uw eigen systeem
  Het is mogelijk om de vastgelegde gegevens van de bestandsanalyse te importeren in uw basissysteem zoals de Key2Participatie van Suite4SociaalDomein van Centric.
 • Ondersteuning door Matchcare consultancy
  Onze consultants ondersteunen u in het maken van vervolgstappen, beleidskeuzes, en beleidsontwikkeling. De eindrapportage van de bestandsanalyse met conclusies en aanbevelingen wordt voor u op maat geschreven en gepresenteerd.
 • Uitstroom en kostenreductie
  Ervaring leert dat een bestandsanalyse direct uitstroom oplevert. Klanten krijgen aandacht en voelen zich gezien. Ze worden daardoor gemotiveerd en komen in beweging. De caseload van de klantmanager is weer up-to-date. Werkfitte klanten kunnen direct bemiddeld worden naar werk en voor de klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, worden de participatiemogelijkheden in kaart gebracht. Ook zijn er klanten die door de aandacht gemotiveerd zijn om actief werk te maken van werk of om andere redenen hun uitkering beëindigen. Door de mogelijkheden en kansen die anders zouden blijven liggen, worden de kosten van de bestandsanalyse snel terugverdiend.
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op

  Referenties

  Veel gemeenten gingen u al voor: een kleine greep uit onze opdrachtgevers zijn gemeente Uithoorn (200 klanten per jaar), gemeente Kampen (800 klanten), gemeente Arnhem (5500 klanten) en gemeente Breda (400 klanten).