Arbeidsmarkt analyse

Inzicht in de arbeidsmarkt

Matchcare geeft met haar arbeidsmarktdashboards inzicht in vraag en aanbod en de ontwikkeling van competenties en vaardigheden op de arbeidsmarkt. Deze rapportages zijn samengesteld uit alle in de media gepubliceerde vacatures en maken gebruik van (inter)nationale modellen zoals Onet, B&O, SBC en SBB (kwalificatiedossiers). De indelingen van ISCO en ESCO worden hieraan toegevoegd. Specifieke sets zoals het eCF en de 21e – eeuwse vaardigheden hebben ook een plek gekregen binnen het model. Daarnaast is het model aangevuld door toonaangevende organisaties in diverse branches. Sinds een aantal jaren wordt het model ook geactualiseerd door inzet van machine learning (tekstanalyse op vacatures).
#

Bekijk de meest recente arbeidsmarkt informatie

Onze Arbeidsmarkt Dashboards zijn interessant voor:

Overheid – ben je manager WSP, manager regionaal werkbedrijf of beleidsmedewerker Sociaal Domein en Economische Zaken. Onze dashboards geven inzicht in:

  • Regionale trends, wie wordt waarvoor opgeleid, is dit in lijn met de regionale vacatures
  • Wat zijn de grote wervers in de regio, wat zijn groei en krimpsectoren
  • Wat zijn de uitstroomrichtingen vanuit UWV

Organisaties – ben je een HR-professional, verantwoordelijk voor recruitment of mobiliteitsmanager. Onze dashboards geven inzicht in:

  • Wat zijn mijn concurrenten op de markt qua instroom
  • Wat zijn de op 1 na beste profielen om me op te richten in het kader van werving
  • Wat zijn de meest gevraagde skills en talenten per beroep op dit moment
  • Waar zitten uitstroomkansen voor mijn medewerkers

Onderwijs – ben je verantwoordelijke voor het opleiding curriculum (vakgroep voorzitter) of beroepsadviseur binnen bv. ROC. Onze dashboards geven inzicht in:

  • Wat zijn de meest gevraagde beroepen actueel en trends
  • Wat zijn loopbaanrichtingen a.d.h.v. opleidingen en aangeleerde skills

Werking Arbeidsmarktanalyse

Matchcare heeft een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd naar de impact van digitalisering op loopbanen en de arbeidsmarkt. Behalve een rapportage heeft dit onderzoek geleid tot een aantal informatieve dashboards (niet alleen over digitalisering) voor het individu en de arbeidsmarkt- professional.

Hierin wordt de data van alle vacatures, studenten van DUO -erkende opleidingen en werkzoekende kandidaten van het UWV samengebracht. Ook is informatie over de werkende beroepsbevolking (van CBS) meegenomen. De gegevens zijn gestructureerd en ontleed op talenten en vaardigheden, zodat het mogelijk is de arbeidsmarktkennisbank per regio en vakgebied voor de vraag, het aanbod en het opleidingsaanbod tot op vaardighedenniveau in beeld te brengen.

Contact
Privacy Instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Je kunt hiervoor onze Privacy Verklaring raadplegen. Hieronder kun je je voorkeuren instellen.